Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo

Krokowa, dn. 29.06.2016r.

 

GOOŚ.6220.5.zaw-1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

Wójt Gminy Krokowa  zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie :

na wniosek  : Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

w sprawie :  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację

                     przedsięwzięcia polegającego na :

„Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa

dla miejscowości Parszkowo”

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

53/6, 40/1, 40/2, 75, 149/2, 136/62, 136/35, 149/3, 146/44, 156, 136/47, 146/16, 146/33, 136/9, 136/16, 136/31, 78/1, 76/1, 76/2, 77/4, 77/5, 77/8, 140, 9/3  -  Obręb Parszkowo-Kłanino

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 216 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 w godzinach pracy urzędu tj. pon.-śr. 7.30-15.30,  czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kłanino,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa,
  4. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 05-07-2016 12:26:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 05-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 05-07-2016 12:26:50