Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/111/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na część działki nr 184/6, położonej w obrębie Krokowa

Uchwała Nr XII/111/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na część działki nr 184/6, położonej w obrębie Krokowa.

 

Na  podstawie  art. 18  ust.2  pkt  9 lit. a  ustawy   z  dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie  kolejnych umów dzierżaw na  część działki nr 184/6 o powierzchni  0,0300 ha, położonej w obrębie Krokowa, na czas określony:od dnia  1 października 2011r. do dnia 30 września 1914r. z przeznaczeniem na garaże, dotychczasowym dzierżawcom w/w nieruchomości.

Pozostałe warunki dzierżawy pozostają bez zmian.

§2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia  19 lipca 2011 r. Pani: Agnieszka Baran, Henrieta Reglińska –Członka  i Maria Wisniewska  wystąpiły  o przedłużenie umowy dzierżawy na  część działki nr 184/6  o pow. 0,0300 ha  (3 osoby  x 0,0100 ha, każda),  położonej w Krokowej.

Przedmiotowa działka jest zabudowana trzema boksami garażowymi przez w/w osoby, które te budynki użytkują.

Działka nr  184/6 o powierzchni ogółem 0,0833 ha położona w obrębie Krokowa,  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr  16608  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku - stanowi własność Gminy Krokowa.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości gminnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,       o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również     w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy (art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a)

Mając na uwadze fakt wystąpienia Pani Agnieszki Baran, Henriety Reglińskiej–Członka   i Marii Wiśniewskiej   z wnioskiem w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:32:33