Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/115/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa

Uchwała Nr XII/115/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa.

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXIX/285/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w następującym brzmieniu:

      1.Paragraf 12 ust. 4.1 i 4.2. otrzymują brzmienie:

 

„ 4.1. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. W tym celu zalicza się zakwalifikowanych uczniów do uzyskania stypendium szkolnego do grup dochodowych wg kryterium:

I grupa:    dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące do 50 % kwoty określonej   

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. Zm.).

II grupa:  dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące od 50 % do 70 % kwoty

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

III grupa: dochody miesięczne na członka rodziny wynoszące od 70 % do 100 % kwoty

określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4.2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i wynosi:

I grupa – stypendium w wysokości od 90 % do 200 %,

II grupa – stypendium w wysokości od 85 % do 150 %,

III grupa – stypendium w wysokości od 80 % do 100 %

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. Zm) oraz przepisów wykonawczych”.

2. Dodaje się w § 5 ust. 2 o następującej treści:

„Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowi załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Krokowa”.

3. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§2. Traci moc Uchwała nr VI/43/2007 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 marca 2007 r.                    w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Uzasadnienie:

 

 

Rada Gminy Krokowa 18 marca 2005 r. uchwaliła regulamin pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Regulamin określa granice miesięcznej wysokości stypendium socjalnego, które uzależnione są od wysokości świadczenia rodzinnego określonego w przepisach                    o pomocy społecznej. Ze względu na znaczny wzrost kwoty bazowej, wynikającej z art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane w budżecie na powyższy cel, konieczna jest zmiana w zakresie procentowego kryterium ustanowionego dla poszczególnych grup dochodowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:37:59