Obwieszczenie - Remont nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ? realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe? w miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Sławoszynko, Wierzchucino,

Krokowa, dn. 10.11.2016r.

 

GOOŚ.6220.10.zaw-1.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

Wójt Gminy Krokowa  zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie :

 

na wniosek  : Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Krokowej

 

w sprawie :  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację

                     przedsięwzięcia polegającego na :

Remoncie nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ” realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe” w miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Sławoszynko, Wierzchucino,

 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym:

 

  • 90/1, 107/1, 887, 89/1, 88/2, 87/3, 874, 873, 32,  52, 84, 20/2, 19/1, 18/1, 361, 82/6, 81/1, 204, 151/7, 151/5, 151/8, 150/3 i 150/2 obręb geodezyjny Białogóra

 

  • 82/19, 208/6,  208/7,207/2 i 208/3, 416/4  obręb geodezyjny Żarnowiec

 

  • 476, 6, 476,  3/1, 54, , 61, 74, 101, 113   obręb geodezyjny Karwieńskie Błota

 

  • 218, 422, 424,  423, 422, 325 obręb geodezyjny Sławoszyno

 

  • 929, 1385, 1384 obręb geodezyjny Wierzchucino

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 216 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 w godzinach pracy urzędu tj. pon.-śr. 7.30-15.30,  czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota I i II, Sławoszyno, Wierzchucino,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa,
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa,
  4. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 14-11-2016 12:27:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 14-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 14-11-2016 12:27:57