Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXVIII/259/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Modernizacja dróg powiatowych ( Goszczyno ? Karwieńskie Błoto Pierwsze ? Karwieńskie Błoto Drugie; Kłanino ? Świecino; Słuchowo ? Prusewo; Dębki ) i udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontów dróg powiatowych; 2016-12-06 13:42:35
? Nr XXVIII/258/2016 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pt. ? Prewencja udaru mózgu w Powiecie Puckim?; 2016-12-06 13:42:25
? Nr XXVIII/257/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla spółki z o. o. Szpital Pucki z siedzibą w Pucku na dofinansowanie zadania pn. ? Poprawa jakości dostępności do zdrowia poprzez budowę łącznika z dwiema windami w Szpitalu Puckim spółka z o.o.? 2016-12-06 13:42:15
? Nr XXVIII/256/2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017; 2016-12-06 13:41:01
? Nr XXVIII/255/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi ............................. na działania Wójta Gminy Krokowa; 2016-12-06 13:35:48
? Nr XXVIII/254/2016 w sprawie przekazania skargi ............................... na działalność Wójta Gminy Krokowa; 2016-12-06 13:20:09
? Nr XXVIII/253/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Odargowskich?, gmina Krokowa; 2016-12-06 13:15:20
? Nr XXVIII/252/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa 2016-12-06 13:15:04
? Nr XXVIII/251/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa 2016-12-06 13:14:53
? Nr XXVIII/250/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Słuchowie stanowiących własność Gminy Krokowa; 2016-12-06 13:14:39
? Nr XXVIII/249/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krokowa; 2016-12-06 13:14:29
? Nr XXVIII/248/2016 w sprawie ogłoszenia roku 2017 ?Rokiem Floriana Ceynowy?; 2016-12-06 13:14:19
? Nr XXVIII/247/2016 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2017 roku.; 2016-12-06 13:14:09
? Nr XXVIII/246/2016 w sprawie opłaty miejscowej; 2016-12-06 13:13:59
? Nr XXVIII/245/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2016-12-06 13:13:46