Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/119/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce

Uchwała Nr XII/119/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 października 2010r.    w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z pózn. zm.) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.            - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 , poz.1270 z późn. zm.)  

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nie uwzględnić skargi z dnia 04 sierpnia 2011r. (data wpływu  do Rady Gminy Krokowa w dniu 9 sierpnia 2011r.) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gdańsku przez Walerię Krzynowek nauchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce i przekazać skargę do rozpatrzenia sądowi.

2.Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielenia odpowiedzi na skargę                         oraz reprezentowania Rady Gminy Krokowa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  oraz udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 4 sierpnia 2011 roku Pani Waleria Krzynowek wniosła skargę na uchwałę   Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce. Skarżąca wniosła o uchylenie w/w uchwały zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego.

O zamianę gruntów wnioskowały osoby fizyczne – właściciele nieruchomości działki nr: 83/2, 84/2, 85/2, 86/2 i 87/2  położonej w obrębie Sobieńczyce, gm. Krokowa,  których  nabywcą będzie  Gmina Krokowa   w drodze zamiany. Stronami zamiany byli właściciela działek bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 89/2 stanowiącą własność Gminy Krokowa.

Pani Waleria Krzynowek sąsiaduje tylko z działką nr 89/2 stanowiącą własność Gminy Krokowa               i nie jest właścicielem działek będących przedmiotem zamiany.

W dniu 16 października 2010 roku  Komisje: Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Krokowa dokonały oględzin w terenie. W protokołach sporządzonych po oględzinach obie komisje potwierdziły zasadność wniosku i wyraziły opinię pozytywną.

Na spotkaniu w dniu 26 października 2010 roku (z którego sporządzony został protokół) zainteresowane strony wzięły udział w spotkaniu na którym przedstawiono opinie w/w komisji celem wypracowania wspólnego stanowiska. Pan Leon Radtke zaproponował, aby wydzielić z jego działki nr 84/2 ciąg pieszo jezdny, co zapobiec miało podzieleniu działki będącej jego własnością  na dwie mniejsze. Zainteresowane strony przychyliły się do zaproponowanego rozwiązania.

Podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Krokowa przed sesją w dniu 26 października 2010 roku Wójt Gminy Krokowa przedstawił Radnym projekt przedmiotowej uchwały wraz z protokołem ze spotkania dnia 26.10.2010 r. oraz mapką na której uwidoczniona została propozycja zamiany nieruchomości. Radni Gminy Krokowa pozytywnie przychylili się do sposobu rozwiązania przedstawionego przez Wójta, o czym świadczy podjęcie uchwały nr LVIII/423/2010.

Ponadto zaznaczyć należy, iż uchwała ta nie narusza interesu prawnego skarżącego, gdyż Pani Waleria Krzynowek posiada wyjazd ze swojej działki na drogę publiczną,    a przedmiotowa uchwała zawierała obowiązujące przesłanki prawne niezbędne do jej podjęcia.

Wobec powyższego Rada Gminy Krokowa uznaje skargę za bezzasadną i przekazuje ją do rozpatrzenia sądowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:46:58