Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/126/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 Uchwała Nr XIII/126/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,  poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976,Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 Nr 209, poz. 627)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r.                   w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 1. Jan Tesarowski
 2. Anna Maria Miotke – Kopciak
 3. Irmina Jadwiga Gierszewska
 4. Maria Szydłowska – Tebinka

 

2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Krokowa do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. nazwisko panieńskie;
 3. imiona rodziców;
 4. data i miejsce urodzenia;
 5. miejsce zamieszkania;
 6. miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;
 7. nr PESEL.

 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krokowa, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.krokowa.pl

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Proponuje się żeby Rada Gminy wydała w tej sprawie dla Przewodniczącej upoważnienie do przesłania do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku danych o kandydatach zgłoszonych na ławników.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 15:02:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 15:02:11