Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/139/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 2012-05-16 10:40:13
Uchwała Nr XIV/138/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Krokowa 2012-05-16 10:38:34
Uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów Sołtysa Sołectwa Prusewo zarządzonych na dzień 20 listopada 2011 r. 2012-05-16 10:34:59
Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa Sołectwa Prusewo zarządzonych na dzień 20 listopada 2011 r. 2012-05-16 10:33:58
Uchwała Nr XIV/135/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję 2012 - 2015 2012-05-16 10:32:39
Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzyno i Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-05-16 10:30:12
Uchwała Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa. 2012-05-16 10:26:42
Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krokowa 2012-05-16 10:24:48
Uchwała Nr XIV/131/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jednoosobowej spółki Gminy Krokowa z ograniczoną odpowiedzialnością. 2012-05-16 10:22:58
Uchwała Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2012-05-16 10:20:37
Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 2012-05-16 10:18:35
Uchwała Nr XIV/128/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2012-05-16 10:16:07
Uchwała Nr XIV/127/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 2012-05-16 10:11:54