Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I.743.2.255.2011.SA z dnia 9 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa 2012-05-17 09:16:26
dokument Uchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Medowskiego 2012-05-17 09:15:27
dokument Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Medowskiego 2012-05-17 09:14:33
dokument Uchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Koniecznego 2012-05-17 09:13:54
dokument Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę Żesławską - Medowską 2012-05-17 09:13:07
dokument Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa 2012-05-17 09:12:27
dokument Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2012 2012-05-17 09:10:54
dokument Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2012 2012-05-17 09:09:59
dokument Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-05-17 09:09:11
dokument Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2012-05-17 09:08:03
dokument Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2012- 2016 2012-05-17 09:07:08
dokument Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobieńczyce na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości. 2012-05-17 09:05:46
dokument Uchwała Nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych. 2012-05-17 09:04:56
dokument Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji gminnych 2012-05-17 09:04:17
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom z terenu Gminy Krokowa 2012-05-17 09:03:19
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 2012-05-17 09:02:17
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2012rok 2012-05-16 12:19:29