Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXXII/296/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krokowa 2017-04-11 13:03:15
? Nr XXXII/295/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa; 2017-04-11 13:03:04
? Nr XXXII/294/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno ? zachodniej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa; 2017-04-11 13:02:54
? Nr XXXII/293/2017 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Sołectwa Kłanino; 2017-04-11 13:02:42
? Nr XXXII/292/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzyno gm. Krokowa; 2017-04-11 13:02:29
? Nr XXXII/291/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Sławoszynko w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze gm. Krokowa; 2017-04-11 13:02:19
? Nr XXXII/290/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino; 2017-04-11 13:02:10
? Nr XXXII/289/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia (dz. Nr 10/20); 2017-04-11 13:01:59
? Nr XXXII/288/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia (dz. Nr. 63/15); 2017-04-11 13:01:49
? Nr XXXII/287/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe; 2017-04-11 13:01:40
? Nr XXXII/286/2017 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie; 2017-04-11 13:01:30
? Nr XXXII/285/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym; 2017-04-11 13:01:20
? Nr XXXII/284/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły; 2017-04-11 13:00:52
? Nr XXXII/283/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; 2017-04-11 13:00:40
? Nr XXXII/282/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2017-04-11 13:00:29