Zarządzenie Nr OŚW.635.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu ''Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa'' - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WÓJT GMINY

  KROKOWA

Zarządzenie Nr OŚW.635.VII.2017

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym
w Wierzchucinie, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Zdrowia Gminy Krokowa.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta 

Grzegorz Zaczek

Zastępca Wójta Gminy

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia OŚW. 635.VII.2017

Wójt Gminy Krokowa

z dnia 11.05.2017 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.05.2017r.

do 31.05.2017r.

od 26.06.2017r.

do 30.06.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7

do 05.06.2017r.

do 05.07.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.06.2017r.

07.07.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09.06.2017r.

do 13.06.2017r.

od 10.07.2017r.

do 12.07.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.06.2017r.

17.07.2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Celina Baranowska 12-05-2017 12:58:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Celina Baranowska 12-05-2017 14:03:42