Zarządzenie Nr OŚW.636.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie: określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, podania do publicznej wiadomości kryteriów naboru oraz ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu ''Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa'' - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WÓJT GMINY

  KROKOWA

Zarządzenie Nr OŚW.636.VII.2017

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 11 maja 2017 roku

 

w sprawie: określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, podania do publicznej wiadomości kryteriów naboru oraz ustalenia regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu "Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa" - współfinansowanego ze środków Unii Europejsckiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zarządzam co następuje:

§ 1

Określam wzory dokumentów do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego dzieci do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Podaję do publicznej wiadomości kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ustalam Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Zdrowia Gminy Krokowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. WÓJTA

Grzegorz Zaczek

Zastępca Wójta Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Celina Baranowska 12-05-2017 13:11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Celina Baranowska 12-05-2017 14:02:53