TRYB REKRUTACJI i WNIOSKI

Publiczne Przedszkole w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie

 

Od dnia 15 maja do 31 maja 2017 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz  z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie w ramach realizacji projektu „Mówię, liczę, poznaję. Utworzenie 85 nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Krokowa”                – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski należy składać w biurze w/w projektu w Urzędzie Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29, pokój nr 203 lub 213.

Do 5 czerwca 2017 roku odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnej w Gminie Krokowa.

Dnia 7 czerwca 2017 roku w Gminie Krokowa podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie od 9 czerwca do 13 czerwca 2017 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola.

Dnia 19 czerwca 2017 roku podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola trwać będzie od 26 czerwca do 30 czerwca 2017 roku.

 

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Krokowa. W przypadku większej liczby kandydatów (spełniających powyższy warunek) niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wyżej wymienione kryteria maja jednakową wartość, tj. 20 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w § 2 Uchwały Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym:

  1. przynajmniej jeden z rodziców kandydata jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, a kandydat nie uczestniczył dotychczas w wychowaniu przedszkolnym – 15 punktów;

  2. kandydat uczęszcza do likwidowanego przedszkola zlokalizowanego na terenie Gminy Krokowa i koniecznym jest dalsze objęcie kandydata wychowaniem przedszkolnym z uwagi na potrzeby rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi – 15 punktów;

  3. istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie, w przypadku kandydata do przedszkola publicznego – 12 punktów;

  4. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – 6 punktów;

  5. dochód na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:

  1. w przypadku dochodu o wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1548 z późn. zm.) – 3 punkty,

  2. w przypadku dochodu o wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a) - 2 punkty.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.krokowa.pl oraz www.bip.krokowa.pl oraz w Urzędzie Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29, pokój nr 203 lub 213.

Załączniki do pobrania

1 Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 20172018 do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie.doc (DOC, 34KB) 2017-05-15 09:05:58 188 razy
2 Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 20172018 do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie.pdf (PDF, 65KB) 2017-05-15 09:00:28 132 razy
3 Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 20172018 do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie._doc (_DOC, 34KB) 2017-05-12 13:50:13 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Celina Baranowska 12-05-2017 13:27:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Celina Baranowska 15-05-2017 12:25:25