Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXXVII/346/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej; 2017-10-05 12:26:20
? Nr XXXVII/345/2017 w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1500G Białogóra ? Słuchowo i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych; 2017-10-05 12:26:10
? Nr XXXVII/344/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki w miejscowości Karlikowo; 2017-10-05 12:25:59
? Nr XXXVII/343/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów z nieruchomości wspólnej na rzecz lokali wyodrębnionych wraz ze zgodą na zmianę udziałów przynależnych do lokali we współwłasności nieruchomości położonej w Wierzchucinie przy ulicy Leśnej 24; 2017-10-05 12:25:49
? Nr XXXVII/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa; 2017-10-05 12:25:41
? Nr XXXVII/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2017-10-05 12:25:32
? Nr XXXVII/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2017-10-05 12:25:18
? Nr XXXVII/339/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa; 2017-10-05 12:25:09
? Nr XXXVII/338/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Krokowa w języku kaszubskim; 2017-10-05 12:24:59
? Nr XXXVII/337/2017 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Krokowa do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości; 2017-10-05 12:24:50
? Nr XXXVII/336/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; 2017-10-05 12:24:37
? Nr XXXVII/335/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2017-10-05 12:21:38
? Nr XXXVII/334/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia; 2017-10-05 12:21:24
? Nr XXXVII/333/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie; 2017-10-05 12:21:15
? Nr XXXVII/332/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie; 2017-10-05 12:21:06
Nr XXXVII/331/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie; 2017-10-05 12:20:20
1. Nr XXXVII/330/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusewie; 2017-10-05 12:19:53