Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXXIX/363/2017 w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2018; 2017-12-07 10:51:36
? Nr XXXIX/362/2017 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2018.; 2017-12-07 10:51:28
? Nr XXXIX/361/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Lubkowo. 2017-12-07 10:51:18
? Nr XXXIX/360/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Tyłowo gm. Krokowa. 2017-12-07 10:51:09
? Nr XXXIX/359/2017 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018; 2017-12-07 10:51:00
? Nr XXXIX/358/2017 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa; 2017-12-07 10:50:51
? Nr XXXIX/357/2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki; 2017-12-07 10:50:39
? Nr XXXIX/356/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa; 2017-12-07 10:50:29
? Nr XXXIX/355/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie; 2017-12-07 10:50:19
? Nr XXXIX/354/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Żarnowcu; 2017-12-07 10:50:08
? Nr XXXIX/353/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie; 2017-12-07 10:49:59
? Nr XXXIX/352/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie; 2017-12-07 10:49:48
? Nr XXXIX/351/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej; 2017-12-07 10:49:38
? Nr XXXIX/350/2017 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2018 roku; 2017-12-07 10:49:25
? Nr XXXIX/349/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; 2017-12-07 10:49:15