Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLII/382/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2018-01-08 14:25:26
? Nr XLII/381/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok 2018-01-08 14:25:17
? Nr XLII/380/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2018-01-08 14:25:02
? Nr XLII/379/2017 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Krokowa 2018-01-08 14:24:49
? Nr XLII/378/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia. 2018-01-08 14:24:38
? Nr XLII/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Białogóra; 2018-01-08 13:05:31
? Nr XLII/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słuchowo; 2018-01-08 13:05:21
? Nr XLII/375/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie ? Goszczyno 2018-01-08 13:05:11
? Nr XLII/374/2017 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą ?Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? zadania własnego gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ?Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko? ?dofinansowanego z funduszy unii europejskiej; 2018-01-08 13:05:01
? Nr XLII/373/2017 w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krokowa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg; 2018-01-08 13:04:49
? Nr XLII/372/2017 w sprawie rezygnacji Gminy Krokowa z udziału w przedsięwzięciu - ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Meandry Północy?; 2018-01-08 13:04:40
? Nr XLII/371/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2018-01-08 13:04:31
? Nr XLII/370/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; 2018-01-08 13:04:19