Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLIV/394/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa 2018-02-06 08:05:38
? Nr XLIV/393/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa 2018-02-06 08:05:26
? Nr XLIV/392/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa; 2018-02-06 08:05:02
? Nr XLIV/391/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm. Krokowa; 2018-02-06 08:02:26
? Nr XLIV/390/2018 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym 2018-02-06 08:02:15
? Nr XLIV/389/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, na rzecz użytkownika wieczystego; 2018-02-06 07:59:36
? Nr XLIV/388/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/429/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Świecino; 2018-02-06 07:59:26
? Nr XLIV/387/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2018-02-06 07:59:18
? Nr XLIV/386/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; 2018-02-06 07:59:07