Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLV/406/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-12 14:21:44
? Nr XLV/405/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 2018-03-12 14:21:34
? Nr XLV/404/2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu publicznych 2018-03-12 14:21:24
? Nr XLV/403/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa w ramach konkursu pn. ?Czyste powietrze Pomorza? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2018-03-12 14:21:14
? Nr XLV/402/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dębkach, obręb Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa. 2018-03-12 14:21:05
? Nr XLV/401/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w gminie Krokowa. 2018-03-12 14:20:57
? Nr XLV/400/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w obrębie Brzyno. 2018-03-12 14:20:45
? Nr XLV/399/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w obrębie Białogóra. 2018-03-12 14:20:36
? Nr XLV/398/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino. 2018-03-12 14:20:23
? Nr XLV/397/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Żarnowiec wraz z udziałem w gruncie, na rzecz Gminy Krokowa, w zamian za ustanowienie umowy dożywocia. 2018-03-12 14:20:13
? Nr XLV/396/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sławoszynko, sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze gm. Krokowa 2018-03-12 14:20:04
? Nr XLV/395/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2018 roku 2018-03-12 14:19:55