Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
14. Nr XLIX/435/2018 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na pracowników Urzędu Gminy Krokowa. 2018-06-07 09:22:54
13. Nr XLIX/434/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krokowa 2018-06-07 09:22:41
12. Nr XLIX/433/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krokowa 2018-06-07 09:22:24
11. Nr XLIX/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Goszczyno. 2018-06-07 09:22:12
10. Nr XLIX/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec. 2018-06-07 09:22:01
9. Nr XLIX/430/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Sulicice. 2018-06-07 09:21:49
8. Nr XLIX/429/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krokowa. 2018-06-07 09:21:30
7. Nr XLIX/428/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Stowarzyszenia ?Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka?. 2018-06-07 09:21:21
6. Nr XLIX/427/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2018-2022. 2018-06-07 09:20:59
5. Nr XLIX/426/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia kosztów odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krokowa. 2018-06-07 09:20:51
4. Nr XLIX/425/2018 w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa. 2018-06-07 09:20:43
3. Nr XLIX/424/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. 2018-06-07 09:20:32
2. Nr XLIX/423/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018-2028. 2018-06-07 09:20:23
1. Nr XLIX/422/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-06-07 09:20:09