Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 20. Nr L/456/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa. 2018-07-09 14:09:01
dokument 19. Nr L/455/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/339/2017 rady Gminy Krokowa z dnia 14 września 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa. 2018-07-09 14:08:51
dokument 18. Nr L/454/2018 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa 2018-07-09 14:08:41
dokument 17. Nr L/453/2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa Parszczyce 2018-07-09 14:08:28
dokument 16. Nr L/452/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej 2018-07-09 14:08:15
dokument 15. Nr L/451/2018 w sprawie granic miejscowości Połchówko, Kłanino, Parszkowo 2018-07-09 14:08:05
dokument 14. Nr L/450/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Świecino gm. Krokowa 2018-07-09 14:07:55
dokument 13. Nr L/449/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krokowa gm. Krokowa 2018-07-09 14:07:42
dokument 12. Nr L/448/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Sobieńczyce, stanowiącej własności Gminy Krokowa. 2018-07-09 14:07:32
dokument 11. Nr L/447/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/359/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. 2018-07-09 14:07:21
dokument 10. Nr L/446/2018 w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Krokowa oraz określenia zasada i form przyznawania Stypendium Rady Gminy Krokowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 2018-07-09 14:07:04
dokument 9. Nr L/445/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. 2018-07-09 14:06:54
dokument 8. Nr L/444/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. 2018-07-09 14:06:44
dokument 7. Nr L/443/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy krokowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-09 14:06:33
dokument 6. Nr L/442/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krokowa. 2018-07-09 14:06:17
dokument 5. Nr L/441/2018 w sprawie przyjęcia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków? 2018-07-09 14:06:06
dokument 4. Nr L/440/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2018-07-09 14:05:53
dokument 3. Nr L/439/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok 2018-07-09 13:03:29
dokument 1. Nr L/438/2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę 200 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pn. ?Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne? Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego ? UCHWAŁY NIE PODJĘTO 2018-07-09 13:03:17
dokument 2. Nr L/437/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. 2018-07-09 13:03:05
dokument 1. Nr L/436/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. 2018-07-09 13:02:56