Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej jako ciągu pieszo komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra – przedłużenie ul. Morskiej, gm. Krokowa 2012-02-05 20:15:55
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie dróg gminnych na terenie miejscowości Białogóra przedłużenie ul. Bałtyckiej i ul. Plażowej, gm. Krokowa 2012-02-05 20:14:43
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2012-02-05 20:14:01
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko 2012-02-05 20:13:14
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko 2012-02-05 20:12:26
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji paliw PKN ORLEN nr 765 w Odargowie na dz. nr 295/2 i 293 obręb Odargowo, gmina Krokowa 2012-02-05 20:11:24
pdf 2012-02-05 20:10:48
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji pomp Dębki II' na dz. nr 468, 470/5, 483/3, 470/2, 470/4 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa 2012-02-05 20:09:25
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: unowocześnienie tartaku kluczem do wdrożenia nowych, konkurencyjnych produktów i usług tartacznych na dz. nr 292/4 w miejscowości Odargowo. obręb Odargowo gm. Krokowa, pow. Puck, woj. Pomorskie 2012-02-05 20:08:35
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa 2012-02-05 20:07:35
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2012-02-05 20:06:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa) 2012-02-05 20:05:18
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa 2012-02-05 20:04:16
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2012-02-05 20:03:20
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie drogi gminnej na terenie miejscowości Dębki na dz. nr 1048/4 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/13, 441/27 i 446, gm. Krokowa 2012-02-05 20:02:27
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy KROKOWA łączącej miejscowości Tyłowo – Lubocino wraz z parkingiem na samochody osobowe, na działkach geodezyjnych nr 407/1, 74/7, 80/5, 74/9, 26/4, 28/4, 80/7 w obrębie Tyłowo oraz dz. nr 58/1, 56/2, 57 i 50 w obrębie Lubocino 2012-02-05 20:01:40
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 2012-02-05 20:00:35
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 2012-02-05 19:59:25
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa) 2012-02-05 19:57:03
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa 2012-02-05 19:55:53
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2012-02-05 19:54:48
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2012-02-05 19:53:44
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa łączącej miejscowości Tyłowo – Lubocino wraz z parkingiem na samochody osobowe, na dz. geod. nr 407/1, 74/7, 80/5, 74/9, 26/5, 26/6, 28/4, 80/7 w obrębie Tyłowo oraz dz. nr 58/1, 56/2, 57 i 50 w obrębie Lubocino 2012-02-05 19:52:14
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa wraz z placem serwisowym przy istn. przepompowni ścieków, przebiegającej na odcinku od istniejącej drogi asfaltowej (dz. Nr 362) w miejscowości Górczyn do drogi gminnej, łączącej miejscowości Białogóra-Górczyn-Wierzchucino, na dz.geod. nr 97/3, 98/9, 98/10, 98/12, 98/13, 98/15, 98/6 i 362 w obrębie BIAŁOGÓRA oraz 929 w obrębie Wierzchucino 2012-02-05 19:51:09
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer działki 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa 2012-02-05 19:49:34
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowiec na działce o numerze 612 2012-02-05 19:48:22
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 2012-02-05 19:22:31
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 2012-02-05 19:21:11
Obwieszczenie dla: budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 oraz budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 2012-02-05 19:20:16
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2012-02-05 19:18:06
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa ) 2012-02-05 19:16:52
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm. Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa ) 2012-02-05 19:15:22
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowiec na działce o numerze 612 2012-02-05 19:13:24
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2012-02-05 19:11:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci gazowej przesyłowej wysokiego ciśnienia z miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm. Puck) wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową I st. – etap II TYŁOWO – KŁANINO 2012-02-05 19:09:52