Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r.

 

 

WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk, dnia 2012-03-12

WI-I.7840.1.462.2011.WM2

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 i art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r., z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości że:

 

decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r.

Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r.

 

zezwalającej inwestorowi Gminie Krokowa, na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z placem serwisowym przepompowni ścieków z czterema miejscami postojowymi oraz przebudową sieci kablowej telekomunikacyjnej na terenie działek nr : 7/2, 98/6, 98/8, 98/9, 98/10, 98/13, 362 obręb Białogóra, gm. Krokowa i działka Nr 929 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa oraz zatwierdzającej podział nieruchomości: 1) działka nr 98/4 obręb Białogóra, KW-43298 – zostaje podzielona na działki nr Ew. 98/13 i 98/14 obręb Białogóra, 2) działka nr 98/7 obręb Białogóra, KW -10863 – zostaje podzielona na działki Nr Ew. 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12 obręb Białogóra oraz zatwierdzającej projekt budowlany budowy drogi gminnej wraz z placem serwisowym przepompowni ścieków z czterema miejscami postojowymi oraz przebudową sieci kablowej telekomunikacyjnej na terenie działek Nr: 7/2, 98/6, 98/8, 98/9, 98/10, 98/13, 362 obręb Białogóra, gm. Krokowa i działka Nr: 929 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa oraz nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

DECYZJA NINIEJSZA JEST OSTATECZNA

 

Strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w pokoju nr 374, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 ( Tel 58/3077654)

Jednocześnie informuję, że:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz.1270 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, kierując skargę na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:

  1. tablica ogłoszeń i strona internetowa PUW w Gdańsku;

  2. tablica ogłoszeń i strona internetowa Starosty Puckiego

  3. tablica ogłoszeń i strona internetowa Gminy Krokowa

  4. prasa lokalna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 23-03-2012 12:23:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 23-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 23-03-2012 12:23:21