Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 4, 5,6 i 9 na terenie działki Nr 289/1, 321/1, 285/1, 223/1, 228/1 znajdujących się w obrębie geodezyjnym Tyłowo, 199/176 w obręb geodezyjnym Kartoszyno 2. usługę wodną ? odprowadzenie do wód, wód pobranych i niewykorzystanych ? odprowadzenie nadmiaru wód podziemnych z ujęcia w Tyłowie do rzeki Piaśnicy za pośrednictwem rowów poprzez wyloty usytuowane na działkach: 289/2, 321/2, 285/1, 223/2 w obrębie geodezyjnym Tyłowo na okres 10 lat w ilościach określonych w operacie wodnoprawnym.