Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzyno i Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości

 

Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku

 

w sprawie wyrażeniazgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brzyno i Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Krokowa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 5/4 o powierzchni 0,1026 ha, położonej w obrębie Brzyno,

- nr 147/2 o powierzchni 0,0196 ha, położonej w obrębie Słuchowo,

zapisane w KW Nr 20156 Sądu Rejonowego w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku, stanowiącej własność Skarbu Państwa-dysponent; Agencja Nieruchomości Rolnych.

2. W/w nieruchomości poprawią warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Gminy Krokowa: w obrębie Brzyno działki nr 6 i w obrębie Słuchowo działki nr 144.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Proponowane przejęcie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 5/4 o powierzchni 0,1026 ha, położonej w obrębie Brzyno i nr 147/2 o powierzchni 0,0196 ha, położonej w obrębie Słuchowo, zapisane w KW Nr 20156 Sądu Rejonowego w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku, stanowią własność Skarbu Państwa - dysponent; Agencja Nieruchomości Rolnych.

Gmina Krokowa wystąpiła z wnioskiem o przekazanie do gminnego zasobu nieruchomości części działki nr 5/1 położonej w obrębie Brzyno jako część przyległej nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6 obszaru 1,5100 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr 22013 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku - własność Gmina Krokowa oraz części działki nr 147 położonej w obrębie Słuchowo jako część przyległej nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 144 obszaru 0,53 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr GD2W/00016600/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku – własność Gmina Krokowa. 

Aby umożliwić przejęcie powyższych nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Gminy Krokowa wyrażonaw niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:30:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:30:12