Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku.

 

Uchwała Nr XV/144/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 962)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

200,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

300,00

powyżej 9 i poniżej 12

400,00

 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

 

nie mniej niż

 

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

100,00

147,28

13

14

148,27

409,76

14

15

409,76

577,27

15

 

577,27

1.306,34

Trzy osie

12

17

148,27

257,91

17

19

257,91

529,04

19

21

529,04

686,93

21

23

686,93

1.058,07

23

25

1.058,07

1.644,95

25

 

1.058,07

1.644,95

 

 

Cztery osie i więcej

12

25

686,93

696,57

25

27

696,57

1.086,99

27

29

1.086,99

1.725,68

29

31

1.725,68

2.559,60

31

 

1.725,68

2.559,60

 

 

 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poniżej 12

400,00

 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

 

nie mniej niż

 

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

25,00

39,79

18

25

277,21

501,34

25

31

584,49

959,27

31

 

1.473,83

2.022,13

Trzy osie

12

40

1.300,31

1.798,00

40

 

1.798,00

2.659,61

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

350,00

 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

 

mniej niż

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

20,00

26,55

18

25

185,60

333,83

25

 

333,83

585,70

Dwie osie

12

28

219,36

323,00

28

33

639,92

886,96

33

38

886,96

1.347,30

38

 

1.199,08

1.773,90

Trzy osie

12

38

706,21

983,35

38

 

983,35

1.336,46

 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

mniejsza niż 30

750,00

równej lub większej niż 30

1.300,00

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/325/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.11.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

UZASADNIENIE:

 

W uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) zgodnie z którymi Rada Gminy określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych w granicach określonych w ustawie.

W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. określone zostały minimalne stawki podatku. Stawki w obwieszczeniu przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2011 r., tj. na dzień 3.10.2011 r. wyniósł 4,3815 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 11,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Kurs ten 01.10.2010 r. wynosił 3,9370 zł.

Wójt Gminy Krokowa proponuje przyjęcie stawek podatku od środków transportowych na poziomie minimalnym tj. zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:09:02