Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2011- 2016

 

Uchwała Nr XV/150/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Krokowa na lata 2011- 2016

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Krokowa na lata 2011-2016”o treści jak poniżej:

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Przyjmuje się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2011-2016".

2. Zastrzega się możliwość stałej aktualizacji i uzupełniania programu w miarę potrzeb.

3. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa a w szczególności:

- poprawy jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do zasobu Gminy

- poprawy stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 

§ 2. Analiza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Krokowa tworzą lokale położone w budynkach stanowiących własności Gminy, lokale niewykupione położone w budynkach stanowiących współwłasność Gminy oraz lokale znajdujące się przy szkołach i innych obiektach komunalnych

2. Aktualnie gminny zasób mieszkaniowy tworzy:

a) 15 lokali w budynkach komunalnych:

- 5 lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Rozalii 5 w Wierzchucinie o łącznej powierzchni 136,6 m2

- 2 lokale w budynku nr 2 w Brzynie o łącznej pow. 80,5 m2

- 3 lokale w budynku przy ul. Floriana Ceynowy 20 w Sławoszynie o łącznej pow. 160,9 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Ogrodowej 4 w Sławoszynie o pow. 66,9 m2

- 2 lokale w budynku przy ul. Wczasowej 226 w Karwieńskich Błotach II o łącznej powierzchni 124,1 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Hallera 4 w Białogórze o pow. 61,4 m2

- 1 lokal w budynku nr 12 w Lubocinie o pow. 34,1 m2

b) 17 lokali w budynkach częściowo wykupionych przez najemców:

- 1 lokal w budynku przy ul. Morskiej 25 w Goszczynie o pow. 75,7 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Na Stoku 10 w Żarnowcu o pow. 17,0 m2

- 2 lokale w budynku przy ul. Abrahama 4 w Wierzchucinie o łącznej pow. 103,9 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Leśnej 24 w Wierzchucinie o pow. 18,8 m2

- 1 lokal w budynku nr 12 w Brzynie o pow. 51,1 m2

- 1 lokal w budynku nr 13 w Brzynie o pow. 77,6 m2

- 2 lokale w budynku nr 4 w Brzynie o łącznej pow. 114,6 m2

- 1 lokal w budynku nr 6 przy ul. Wejherowskiej w Krokowej o pow. 48,5 m2

- 1 lokal w budynku nr 17 w Kłaninie o pow. 37,8 m2

- 1 lokal w budynku nr 18 w Kłaninie o pow. 53,4 m2

- 3 lokale w budynku nr 24 w Kłaninie o łącznej pow. 258,7 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5B14 w Choczewie o pow. 36,1 m2

- 1 lokal w budynku przy ul. Wojska Polskiego 3B7 w Choczewie o pow. 41,6 m2

c) 7 lokali w budynkach przy szkołach na terenie gminy Krokowa:

- 3 lokale w budynku nr 22 przy ul Szkolnej w Wierzchucinie o łącznej pow. 191,5 m2

- 1 lokal w budynku nr 20 przy ul. Szkolnej w Wierzchucinie o pow. 84,7 m2

- 2 lokale w budynku nr 24 przy ul. Floriana Ceynowy w Sławoszynie o łącznej pow. 110,7 m2

- 1 lokal w budynku szkoły w Lubocinie o pow. 67,4 m2

d) 3 lokale w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminę:

- 1 lokal przy świetlicy wiejskiej w Prusewie o pow. 46,0 m2

- 1 lokal przy remizie OSP Krokowa o pow. 34,4 m2

- 1 lokal przy budynku socjalnym boiska w Sławoszynie o pow. 35,5 m2

Nie wyróżnia się w gminnym zasobie mieszkaniowym lokali socjalnych; lokale mają charakter mieszkań komunalnych. Większość lokali wyposażona jest w podstawowe media, wszystkie maja bieżącą wodę i dostęp do kanalizacji sanitarnej. Źródłem ogrzewania są:

- dla 2 mieszkań w Choczewie – kotłownia na olej opałowy

- dla 2 mieszkań w Karwieńskich Błotach, 1 mieszkania na boisku w Sławoszynie i 1 mieszkania w Lubocinie – piece węglowe

- dla pozostałych 36 mieszkań indywidualne piece gazowe.

§ 3. Prognozę dotyczącą wielkości i stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w latach 2011-2016 przedstawia poniższa tabela. Główne przesłanki, które legły u podstaw prognozy wynikają z:

- braku lokali socjalnych i komunalnych

- niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych

- tempa odzysku lokali mieszkalnych z tzw. ruchu ludności

- tempa prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, które uzależnione jest od sytuacji materialnej najemców.

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba lokali gminnych

42

42

41

40

39

38

Liczba lokali do sprywatyzowania

1

1

1

1

1

1

Lokale gminne do remontu

2

2

1

1

1

1

Przekwalifikowanie lokalu z funkcji niemieszkalnej na funkcję mieszkalną

1

0

0

0

0

0

 

§ 4. Plan remontów

1. Wiek budynków i ich stan techniczny wymaga podejmowania działań związanych z przeprowadzaniem prac remontowych. Będą prowadzone remonty bieżące i roboty konserwacyjne.

Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ul. Hallera 4 w Białogórze a tym samym wysokie koszty remontu obiektu, Gmina zakłada przekwaterowanie najemcy do innego lokalu komunalnego i zbycie nieruchomości na rzecz osób trzecich na zasadach rynkowych.

 

2. W latach 2011 – 2013 planowane są następujące prace remontowe w poszczególnych budynkach:

a) Wykaz planowanych remontów do realizacji w ramach zakupu usług remontowych przez Gminę na rok 2011

Lp.

Nazwa

Kwota

1.

adaptacja niemieszkalnego pomieszczenia na cele mieszkalne w Brzynie

80.000

2.

wymiana okna w budynku na boisku w Sławoszynie

1.500

3.

wymiana pokrycia dachowego i elewacji w budynku ul. Floriana Ceynowy 20 w Sławoszynie

120.000

4.

wymiana stolarki drzwiowej w lokalu przy remizie OSP Krokowa

1.000

RAZEM:

202.500

 

b) Wykaz planowanych remontów do realizacji w ramach zakupu usług remontowych przez Gminę na rok 2012

Lp.

Nazwa

Kwota

1.

Wykonanie prac remontowych w celu podzielenia jednego lokalu mieszkalnego na dwa w Brzynie

35.000

2.

Remont pomieszczeń w budynku na dz. nr 90/2 w Wierzchucinie

30.000

 

RAZEM:

65.000

 

 

c) Wykaz planowanych remontów do realizacji w ramach zakupu usług remontowych przez Gminę na rok 2013

Lp.

Nazwa

Kwota

1.

wymiana stolarki okiennej w budynku ul. Floriana Ceynowy 20

w Sławoszynie

10.000

2.

wymiana stolarki okiennej w lokalu przy remizie OSP Krokowa

5.000

RAZEM:

15.000

 

2. Plan wydatków na remonty lokali socjalnych i mieszkalnych w latach 2014 do 2016 zostanie ustalony przez Radę Gminy Krokowa w latach następnych.

 

§ 5. Sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krokowa

Budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy oraz lokalami znajdującymi się w budynkach będących współwłasnością gminy zarządza i administruje Referat Gospodarki Komunalnej.

 

§ 6. Polityka sprzedaży mieszkań

Rada Gminy podejmować będzie działanie zmierzające do prywatyzacji wybranych lokali z zasobów mieszkaniowych. Sprzedaż poszczególnych lokali odbywać się będzie po podjęciu stosownej uchwały zezwalającej na zbycie danego lokalu.

 

§ 7. Zasady polityki czynszowej

1. Stawki czynszu określa Rada Gminy w stosownej uchwale.

2. Przyjmuje się, że stawka czynszu będzie podwyższana nie częściej niż raz na rok zgodnie z zapisami ustawy.

3. Podstawową zasadą określania stawek czynszu jest standard mieszkania.

4.Stawki czynszów uzależnia się od kryteriów:

 

Kategoria I - mieszkania wyposażone w:

a) gaz

b) prąd

c) indywidualne ogrzewanie piecem gazowym

d) woda

e) kanalizacja

f) łazienka z WC

Kategoria II - mieszkania wyposażone w:

a) prąd

b) indywidualne ogrzewanie piecem gazowym

c) woda

d) kanalizacja

e) łazienka z WC

Kategoria III - mieszkania wyposażone w:

a) prąd

b) woda

c) kanalizacja indywidualna (szambo)

d) łazienka z WC

e) indywidualne ogrzewanie piecem węglowym

Kategoria IV - mieszkania wyposażone w:

a) prąd

c) woda

d) indywidualne ogrzewanie piecem węglowym

 

§ 8. Ustala się stawki czynszu za 1 mpow. użytkowej

Kategoria mieszkania

Stawki czynszu w złotych za 1 mpow. użytkowej

I

2,60

II

2,30

III

2,00

IV

1,70

 

§ 9. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Jedynym źródłem utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego jest Budżet Gminy Krokowa, do którego trafiają przychody z czynszów za najem lokali mieszkalnych.

§ 10. Wysokość wydatków związanych z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy   w latach 2011-2016

Rok

Koszty bieżącej eksploatacji w złotych

Remonty, modernizacje w złotych

2011

70.000

202.500

2012

77.000

65.000

2013

85.000

15.000

2014

94.000

Wg decyzji Rady Gminy Krokowa

2015

100.000

Wg decyzji Rady Gminy Krokowa

2016

100.000

Wg decyzji Rady Gminy Krokowa

Polityka czynszowa powinna zmierzać do takiego ukształtowania stawek czynszu w latach 2011-2016, aby wpływy z czynszów pokrywały nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewniły również pozyskanie środków na remonty.

 

§ 11. Inne działania mające na celu racjonalizację i poprawę gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa:

1. W założeniach Gminy Krokowa opracowanej na lata 2011 - 2016 wskazuje się na problem braku lokali komunalnych jak i socjalnych. Z uwagi na stopień ubóstwa części społeczeństwa sygnalizuje się problem zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinom o najniższych dochodach. Ponadto występują problemy związane z zapewnieniem lokalu socjalnego osobom z wyrokiem eksmisyjnym, w których nałożono na Gminę obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego. W świetle powyższego Gmina podejmie działania celem opracowania strategii sukcesywnego rozwiązywania problemów zapewnienia lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych.

2. Utrzymać bonifikaty dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania.

3. Przeprowadzać systematycznie kontrolę stanu technicznego lokali za szczególnym uwzględnieniem prawidłowej eksploatacji instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej i kominowej.

4. Uskutecznienie nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacją zaległości.

5. Poprawę warunków i standardu lokali mieszkalnych.

6. Kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

7. Popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego: indywidualnego, spółdzielczego i społecznego realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

 

§ 13. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krokowa nr 163/XXIV/2000 z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie stawek czynszu regulowanego w gminie Krokowa.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego na Gminie spoczywa obowiązek uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krokowa.

 

Plan obejmuje charakterystykę zasobów mieszkaniowych oraz przyszłą politykę Gminy Krokowa jako właściciela odnośnie prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem lokalami komunalnymi ( ewentualnie socjalnymi ) na terenie gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:24:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 11:24:20