XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA


Krokowa, dnia 22.08.2012r.

RADA GMINY

KROKOWA

Zawiadamiam, że dnia 30 sierpnia 2012 roku (wtorek) o godz. 1200 w sali narad budynku „B” Urzędu Gminy Krokowa odbędzie się posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Krokowa, natomiast wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Krokowa odbędzie się 28 sierpnia 2012 roku (wtorek) o godz. 1500 w budynku „B” Urzędu Gminy Krokowa.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Krokowa

Zygmunt Piontek

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Krokowa VI kadencji

w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1200

Sala Narad Budynek „B” Urzędu Gminy Krokowa

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

 2. przyjęcie protokołu z sesji nr XXIII i XXIV;

 3. usprawiedliwienie radnych nieobecnych na ostatniej sesji.

2. Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego - sprawozdanie Wójta Gminy;

3. Powierzenie obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Krokowej oraz Wierzchucinie;

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian budżetu Gminy na 2012 rok;

 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027;

 3. zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXXIX/384/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Krokowa;

 4. nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa;

 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości;

 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 2 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3;

 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 10 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 2;

 8. wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu na okres 15 lat w obrębie Wierzchucino;

 9. wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych DANA sp. Z o.o. z siedzibą w Łebczu;

 10. przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy rokowa i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie;

 11. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa;

 12. ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysa Sołectwa Lubocino zarządzonych na dzień 30 września 2012 r.;

 13. ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów Sołtysa Sołectwa Lubocino zarządzonych na dzień 30 września 2012 r.;

 14. odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych położonego w rejonie „ Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa;

 15. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa;

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na sesji.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Olszewska 24-08-2012 08:33:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Olszewska 24-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Dominika Olszewska 24-08-2012 08:33:17