Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXI/239/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Sławoszynie stanowiących własność Gminy Krokowa 2012-10-09 09:54:32
? Nr XXI/238/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa; 2012-10-09 09:54:20
? Nr XXI/237/2012 w sprawie przyjęcia Projektu ?PODEJUMĘ NOWE WYZWANIA ? IDĘ DO PRACY? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do realizacji w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.; 2012-10-09 09:54:02
? Nr XXI/236/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sulicice; 2012-10-09 09:53:49
? Nr XXI/235/2012 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sławoszyno; 2012-10-09 09:53:36
? Nr XXI/234/2012 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie; 2012-10-09 09:53:17
? Nr XXI/233/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; 2012-10-09 09:52:56
? Nr XXI/232/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, jednoosobowej spółki Gminy Krokowa z ograniczoną odpowiedzialnością; 2012-10-09 09:52:45
? Nr XXI/231/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027; 2012-10-09 09:52:30
? Nr XXI/230/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok; 2012-10-09 09:51:56