Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno , gmina Krokowa. 2012-05-16 11:52:49
dokument Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-05-16 11:52:34
dokument Uchwała Nr XV/158/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa. 2012-05-16 11:49:44
dokument Uchwała Nr XV/157/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B 2012-05-16 11:45:42
dokument Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa 2012-05-16 11:43:04
dokument Uchwała Nr XV/155/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Anny Zymni do udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wniosku Walerii Krzynowek 2012-05-16 11:41:25
dokument Uchwała Nr XV/154/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie składu Komisji Rewizyjnej 2012-05-16 11:39:55
dokument Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 2012-05-16 11:28:59
dokument Uchwała Nr XV/152/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 2012-05-16 11:27:16
dokument Uchwała Nr XV/151/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. 2012-05-16 11:26:33
dokument Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2011- 2016 2012-05-16 11:24:20
dokument Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat; 2012-05-16 11:21:56
dokument Uchwała XV/148/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 2012-05-16 11:17:48
dokument Uchwała Nr XV/147/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. 2012-05-16 11:15:06
dokument Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2012-05-16 11:11:58
dokument Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-05-16 11:09:56
dokument Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku. 2012-05-16 11:09:02
dokument Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2012-05-16 11:07:15
dokument Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2012 na obszarze gminy Krokowa 2012-05-16 11:04:17
dokument Uchwała Nr XV/140/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2012-05-16 11:00:05