Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Zawiadamiam o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2014-01-09 10:24:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2014-01-08 14:46:12
dokument 16. Informacja o uruchomieniu zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy. 2013-12-06 08:47:31
dokument Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2013-12-03 09:22:38
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2013-12-03 09:17:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GOOŚ.6220.7.DŚU.um.1.2013.IT z dnia 18.11.2013r. 2013-11-21 12:04:30
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-11-14 11:05:17
dokument 14. Informacja o wykonaniu tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2013-10-23 09:05:20
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 2013-10-22 11:34:04
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-10-22 11:25:01
dokument 13. Informacja o budowie zakładu produkcyjnego ? piekarni-cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino. 2013-10-17 08:45:17
dokument 12. Obwieszczenie - o: modernizacji istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo- bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra 2013-10-09 10:17:49
dokument 11. Informacja - o: modernizacji istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo- bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra 2013-10-09 10:17:13
dokument 10. Obwieszczenie - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2013-10-09 10:16:23
dokument 9. Informacja - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Żarnowcu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 528/10, 528/5 obręb geodezyjny Żarnowiec 2013-10-09 10:15:47
dokument 8. Informacja - o: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kłaninie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym 37/10 obręb geodezyjny Parszkowo-Kłanino 2013-10-09 10:14:52
dokument Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa 2013-09-20 17:29:24
dokument Obwieszczenie-sprostowanie Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie ?Kanał Czarny Górny ? w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2013-09-13 09:40:11
dokument Informacja rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna Kartoszyno 2013-05-09 10:25:48
dokument Informacja- rozbudowa stacji 400/110 kV na działce 396, 397 w miejscowości Tyłowo 2013-04-30 11:54:13
dokument Informacja - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, dz. nr 528/5 obr. Żarnowiec 2013-03-27 13:58:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy krokowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 - Parszkowo-Kłanino 2013-03-25 08:32:01
dokument Obwieszczenie - Budowa dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki po terenie działek nr 446, 233/5, 234/16, 235, 1043, 1034/8, 1038, 1039, 396/55, 396/54, 397/36, 397/20, 396/33, 397/30, 396/16, 396/22, 396/23, 395/2, 396/56, 1037, 1040 obręb Żarnowiec 2013-02-12 10:10:38
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki po terenie działek nr 446, 233/5, 234/16, 235, 1043, 1034/8, 1038, 1039, 396/55, 396/54, 397/36, 397/20, 396/33, 397/30, 396/16, 396/22, 396/23, 395/2, 396/56, 1037, 1040 obręb Żarnowiec 2013-02-05 08:30:22