Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXIX/318/2012 w sprawie przekazania odpowiedzi na skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku II SA/Gd 196/12 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz wyboru osoby do reprezentacji Rady Gminy Krokowa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2013-03-06 10:11:13
? Nr XXIX/317/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w Gminie Krokowa; 2013-03-06 10:10:54
? Nr XXIX/316/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Roeske z dnia 28.08.2012 r. na Wójta Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:09:13
? Nr XXIX/315/2012 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013; 2013-03-06 10:08:49
? Nr XXIX/314/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 2013-03-06 10:08:35
? Nr XXIX/313/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2013-03-06 10:08:22
? Nr XXIX/312/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:08:08
? Nr XXIX/311/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu na okres 15 lat w obrębie Wierzchucino; 2013-03-06 10:07:53
? Nr XXIX/310/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości z zasobu Powiatu Puckiego na rzecz Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:07:39
? Nr XXIX/309/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa ? Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; 2013-03-06 10:07:22
? Nr XXIX/308/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sławoszyno na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; 2013-03-06 10:07:10
? Nr XXIX/307/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo; 2013-03-06 10:06:15
? Nr XXIX/306/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego przy ul. Wejherowskiej 8, stanowiącego własność Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:05:59
? Nr XXIX/305/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu mieszkalnego na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczystą KW Nr 32723; 2013-03-06 10:05:46
? Nr XXIX/304/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w Krokowej przy ul. Wejherowskiej 6 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie; 2013-03-06 10:05:29
? Nr XXIX/303/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa; 2013-03-06 10:05:09
? Nr XXIX/302/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo; 2013-03-06 10:04:59
? Nr XXIX/301/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Dębkach, obręb Żarnowiec, gm. Krokowa; 2013-03-06 10:04:49
? Nr XXIX/300/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2013-03-06 10:04:38
? Nr XXIX/299/2012 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2013 roku; 2013-03-06 10:04:21
? Nr XXIX/298/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2013 na obszarze gminy Krokowa; 2013-03-06 10:03:35
? Nr XXIX/297/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027; 2013-03-06 10:03:24
? Nr XXIX/296/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok; 2013-03-06 10:03:02