Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2013 r. 2013-03-06 10:27:27
? Nr XXX/334/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo wschodniego fragmentu wsi Dębki w Gminie Krokowa; 2013-03-06 10:26:50
? Nr XXX/333/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/300/2012 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-03-06 10:26:23
? Nr XXX/332/2012 w sprawie podziału Gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 2013-03-06 10:22:16
? Nr XXX/331/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłóbków i klubów dziecięcych; 2013-03-06 10:21:56
? Nr XXX/330/2012 w sprawie planu nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3 działających na terenie Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:21:35
? Nr XXX/329/2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krokowa; 2013-03-06 10:21:20
? Nr XXX/328/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 2013-03-06 10:21:07
? Nr XXX/327/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-03-06 10:20:49
? Nr XXX/326/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 2013-03-06 10:20:30
? Nr XXX/325/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Parszkowo ? Kłanino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; 2013-03-06 10:20:19
? Nr XXX/324/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno; 2013-03-06 10:20:04
? Nr XXX/323/2012 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji gminnych; 2013-03-06 10:19:40
? Nr XXX/322/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2027; 2013-03-06 10:19:26
? Nr XXX/321/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok; 2013-03-06 10:18:54
? Nr XXX/320/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 2013-03-06 10:18:23
? Nr XXX/319/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2013 rok; 2013-03-06 10:17:54