Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uruchomienie zakładu recyklingu zużytych opon samochodowych w oparciu o technologię recyklingu metodą pirolizy planowanego do realizacji na działkach nr : 199/8, 199/50, i 199/51 obręb Kartoszyno 2013-12-06 08:44:21
Modernizacja istniejącej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 455 przy ulicy Osiedlowej wraz z budową kolektora tłocznego ?75 mm w działce nr 64/2 odprowadzającego ścieki gospodarczo - bytowe do istniejącego kolektora tłocznego zlokalizowanego na działce nr 96 obręb Białogóra 2013-11-21 12:00:27
Karta informacyjna Wykonanie tymczasowego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 40/1, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa 2013-10-23 09:08:36
Karta informacyjna Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie ?Kanał Czarny Górny? w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa 2013-09-13 09:32:20
Karta informacyjna Rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna o instalację do amoniakowania drewna na działkach nr 199/132 i 199/68 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2013-08-30 11:36:59
Karta informacyjna Rozbudowa stacji 400/110 kV Żarnowiec o rozdzielnię 110 kV ,na dz. 396, 397 w miejscowości Tyłowo, obręb Tyłowo , gmina Krokowa , pow.Puck 2013-08-07 09:05:11
Karta informacyjna Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, dz. 528/5 obr. Żarnowiec 2013-06-12 09:08:11
Karta informacyjna Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, dz. 528/5 obr. Żarnowiec 2013-06-08 13:22:51
Karta informacyjna rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna Kartoszyno 2013-05-09 10:30:15
Karta informacyjna rozbudowa stacji 400/110 kV Żarnowiec o rozdzielnię 110 kV na działce 396, 397 w miejscowości Tyłowo, obręb Tyłowo gminy Krokowa, pow. Pucki 2013-04-30 11:59:18