Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia i Informacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2021-04-14 08:08:15
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania postanowień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Wójta Gminy Krokowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-04-09 09:16:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-02-15 10:04:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości KŁANINO gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:37:07
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:29:55
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa 2021-02-12 10:23:18
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki na działkach 234/16, 235, 1043  obręb 0022 Żarnowiec, gmina Krokowa 2021-02-03 14:08:43
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki na działkach 234/16, 235, 1043  obręb 0022 ? Żarnowiec, gmina Krokowa 2021-01-26 08:34:24
dokument Obwieszczenie ? wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2021-01-18 15:12:27
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I 2021-01-13 11:55:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-01-11 10:00:33
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-01-11 09:59:50
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn Rozszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku dla potrzeb bieżącej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża "Minkowice", w m. Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki 2021-01-07 15:27:47
dokument Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2 (obręb Karlikowo) i 40/7 (obręb Lubocino) o mocy do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa 2021-01-04 17:32:01
dokument Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-12-23 09:08:27
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa węzła betoniarskiego wraz z wymaganymi instalacjami, na części dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa" 2020-12-14 10:32:10
dokument Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa  Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2(obręb Karlikowo) i 40/7(obręb Lubocino)  o mocy  do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa 2020-11-25 11:21:32
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-22 14:53:20
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-22 14:52:13
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-09 18:32:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-09 18:31:40
dokument Obwieszczenia o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa przepustów pod zjazdami z drogi gminnej i przepustami pod rowem. 2020-11-06 16:53:55
dokument Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa 2020-11-03 11:52:38
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-10-27 10:21:55
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-10-27 10:21:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki, na działkach 234/16, 235, 1043 obręb 0022 ? Żarnowiec, gmina Krokowa. 2020-10-16 13:59:16
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-13 08:11:18
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Połchówko" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 83/1 obrębie ewidencyjnym Połchówko, w gminie Krokowa. 2020-10-12 14:01:09
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku dla potrzeb bieżącej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża "Minkowice", w m. Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki 2020-10-12 08:23:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2(obręb Karlikowo) i 40/7(obręb Lubocino) o mocy do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa. 2020-10-01 16:27:42
dokument Postanowienie Wójta Gminy Krokowa o zawieszeniu postępowania w sprawie usunięcia odpadów w Parszczycach 2020-08-17 13:36:06
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa" 2020-07-22 12:00:38
dokument Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino II) 2020-07-17 07:56:03
dokument Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino I) 2020-07-17 07:55:32
dokument Obwieszczenie ? zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2020-06-05 08:04:28
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2020-06-05 08:03:35
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa przepustów pod zjazdami z drogi gminnej i przepustami pod rowem". 2020-05-29 12:52:14
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa przepustów pod zjazdami z drogi gminnej i przepustami pod rowem". 2020-05-29 12:51:27
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa" 2020-05-20 10:27:18
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich?i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2020-02-03 07:58:52
dokument Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018 2020-01-10 10:11:18
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:22:50
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:21:05
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2019-11-13 08:38:08
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2019-11-13 08:33:26
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-09-30 08:46:10
dokument Obwieszczenie o: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 obręb Minkowice, gmina Krokowa 2019-07-31 13:26:24
dokument Obwieszczenie o: Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-07-05 12:34:00
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. :Przebudowa z nadbudową hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową budynku laboratoryjnego -socjalnego na terenie zakładu produkcyjnego Pipelife Polska S.A w Kartoszynie, działki nr 199/19 , 199/38, 199/40 2019-06-11 14:33:46
dokument informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Przygotowanie i eksploatacja zakładu górniczego (eksploatacja kruszywa naturalnego) na dz. nr 24/15, 24/17 i 24/22 obręb Minkowice, gmina Krokowa, powiat pucki 2019-04-12 12:43:52
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 4, 5,6 i 9 na terenie działki Nr 289/1, 321/1, 285/1, 223/1, 228/1 znajdujących się w obrębie geodezyjnym Tyłowo, 199/176 w obręb geodezyjnym Kartoszyno 2. usługę wodną ? odprowadzenie do wód, wód pobranych i niewykorzystanych ? odprowadzenie nadmiaru wód podziemnych z ujęcia w Tyłowie do rzeki Piaśnicy za pośrednictwem rowów poprzez wyloty usytuowane na działkach: 289/2, 321/2, 285/1, 223/2 w obrębie geodezyjnym Tyłowo na okres 10 lat w ilościach określonych w operacie wodnoprawnym. 2019-03-15 13:28:13
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ? pobór wód podziemnych z utworów neogenu ( mioceńskich) z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 295/5 obręb 0012 Odargowo na okres 10 lat w ilościach określonych w operacie wodnoprawnym. 2019-03-15 13:27:14
dokument Obwieszczenie- nałożenie obowiązku na Gminę Krokowa przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku właściwych dokumentów w celu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w trybie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drewnianego mostu na rzece Piaśnicy w miejscowości Żarnowiec-Dmuchowo, na terenie części działek nr 187/11, 473, 50 obr. Żarnowiec gm. Krokowa 2019-03-13 13:42:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-19 13:35:46
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-11 13:55:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-11 13:54:37
dokument Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2019-02-06 08:54:37
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku ?KARLIKOWO? położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2019-01-31 12:30:21
dokument Obwieszczenie ( informacja o postanowieniu RDOŚ i art. 10 ) pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowychna działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2019-01-23 10:04:19
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa hali magazynowej na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gm. Krokowa 2019-01-21 13:32:58
dokument WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA 2018-12-06 09:24:36
dokument obwieszczenie o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-30 13:31:46
dokument obwieszczenie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-30 13:31:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2018-10-18 08:20:30
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. 2018-10-17 14:45:31
dokument Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zawieszenia postępowania - usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - Parszczyce 2018-10-12 09:30:28
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-02 13:06:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-02 13:06:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. 2018-09-20 11:59:48
dokument Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku ..KARLIKOWO" położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj, pomorskie. 2018-09-07 11:40:58
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" 2018-06-20 13:55:01
dokument Obwieszczenie - WÓJT GMINY KROKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, Że w dniu 13.06.2018r. w ślad za wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji traf o. studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa " 2018-06-20 12:36:52
dokument Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec. 2018-05-24 13:47:19
dokument Obwieszczenie o: "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" 2018-05-09 12:20:46
dokument "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" 2018-05-09 12:20:32
dokument Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa" 2018-05-09 12:18:40
dokument Obwieszczenie o ?Projekcie robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-04-05 09:22:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" 2018-03-15 13:52:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięciu polegającym na "rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" 2018-03-01 14:21:39
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Bioto Drugie - Goszczyno" 2018-02-23 13:11:25
dokument Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że dla przedsięwzięcia polegającego na ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Slawoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.166.2017.KPA.AT.4 z dnia 26.01.2018r. (wpł.31.01.2018r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2018-02-02 13:55:41
dokument Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Żarnowiec76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z otworu zastępczego nr 4a i 9a na terenie ujęcia wody w Tylowie na działkach o nr ew.289/1 i 223/1 obręb Tyłowo" 2018-01-30 09:22:45
dokument Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji (rafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa". 2018-01-17 11:45:26
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:13:06
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5 w obrębie Brzyno" 2017-11-24 13:28:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" 2017-11-24 13:27:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" 2017-11-24 13:27:16
dokument Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez- Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2017-10-04 09:58:56
dokument Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2017-10-04 08:08:18
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-09-20 13:43:36
dokument Informacja o Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2017-09-19 09:53:55
dokument Informacja o Rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2017-09-19 09:53:28
dokument Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:30:19
dokument Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:28:36
dokument Informacja o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 251/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa 2017-09-05 10:01:49
dokument Obwieszczenie o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa 2017-09-04 13:47:49
dokument Obwieszczenie o budowie zakładu produkcyjnego - piekarni-cukierni wraz z niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino 2017-08-30 08:15:06
dokument Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki" 2017-08-25 11:00:39
dokument Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-09 08:17:03
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5w obrębie Brzyno? 2017-07-27 15:05:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki? 2017-06-14 10:38:02
dokument OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-05-26 08:40:13
dokument Informacja o zamieszczeniu wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-05-26 08:37:35
dokument Obwieszczenie o Budowie zakładu produkcyjnego piekarni - cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino 2017-04-12 15:02:09
dokument Informacja - uruchomienie instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec 2017-04-12 10:36:21
dokument INFORMACJA o rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno 2017-03-28 10:07:23
dokument OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno 2017-03-28 09:15:23
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:53:33
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:52:00
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:50:49
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-03-23 08:49:04
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przedłużeniu terminu składania uwag 2017-03-03 09:01:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu części wsi Lubkowo, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-22 08:05:15
dokument Obwieszczenie - Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. 2017-02-13 11:23:18
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-01-25 08:08:11
katalog 2017 2017-01-04 13:17:22
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Remoncie nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra" realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe" 2016-12-27 14:07:31
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-11-18 10:19:58
dokument Obwieszczenie - Remont nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ? realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe? w miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Sławoszynko, Wierzchucino, 2016-11-14 12:27:57
dokument Informacja - Remont nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ? realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe 2016-11-14 12:25:33
dokument Informacja: Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną w miejscowości Żarnowiec, dz. nr 198/13 obręb Żarnowiec 2016-11-10 09:22:24
dokument Obwieszczenie: Uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-10-28 12:22:18
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-10-27 14:42:33
dokument Program monitoringu siedlisk przyrodniczych 2016-10-13 14:47:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-09-07 08:48:34
dokument Informacja o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-09-07 08:45:06
dokument Obwieszczenie o uzupełnionym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa? 2016-08-24 09:56:57
dokument Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23) zawiadamia się, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki", strony mogą zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania. 2016-08-23 14:21:18
dokument Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23) zawiadamia się, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki", strony mogą zapoznać się z materiałami zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania 2016-08-23 14:20:33
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących działek o numerach ewidencyjnych 53/6, 40/1, 40/2, 75, 149/2, 136/62, 136/35, 149/3, 146/44, 156, 136/47, 146/16, 146/33, 136/9, 136/16, 136/31, 78/1, 76/1, 76/2, 77/4, 77/5, 77/8, 140, 9/3 - obręb Parszkowo-Kłanino dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo? 2016-08-17 10:40:25
dokument Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących działek o numerach ewidencyjnych 65/4, 65/3, 147, 101, 146, 42, 33/2, 34/2, 34/1, 35/2, 36/1 - obręb Sobieńczyce, 227/3, 228/3, 228/2, 227/2 - obręb Jeldzino dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki" 2016-08-17 10:36:57
dokument Informacja o Budowie instalacji do trawienia i pasywacji konstrukcji stalowych w miejscowości Kartoszyno na działce nr 198/2 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2016-07-26 10:21:32
dokument Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Szary Dwór 2016-07-26 10:19:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Szary Dwór 2016-07-26 10:13:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo 2016-07-05 12:26:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki 2016-07-05 12:24:21
dokument Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo 2016-07-05 12:10:36
dokument Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki 2016-07-05 12:06:14
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2016-06-07 17:10:30
dokument Obwieszczenie o: dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa? pow. pucki, województwo pomorskie 2016-06-07 09:13:54
dokument Obwieszczenie o: wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa 2016-06-07 09:12:58
dokument Informacja - O budowie budynku biurowego na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa i budynku warsztatowo-magazynowego z częścią socjalną dla pracowników na dz. nr 15/6 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2016-05-05 12:27:42
dokument Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi KŁANINO, gmina KROKOWA oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2016-04-28 10:33:04
dokument Obwieszczenie - Karwieńskie Błota - przebudowa urządzeń rozrządu wody 2016-03-23 14:31:41
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa 2016-02-29 13:32:58
dokument Obwieszczenie oraz Zestawienie działek ? Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki ? Lublewo ? Choczewo ? Choczewko ? Przebendowo ? Słajkowo w gminie Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2016-02-02 10:02:41
dokument Informacja ?Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa?. 2016-01-27 08:53:19
dokument Zawiadomienie GDOŚ - dot. elektrownia jądrowa 2016-01-27 08:21:37
dokument Obwieszczenie - wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa. 2016-01-19 09:30:28
dokument Obwieszczenie - Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowana na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie 2016-01-19 09:29:39
dokument Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Odargowskich?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-01-18 08:45:36
dokument Obwieszczenie RDOŚ 2015-12-31 09:56:59
dokument Obwieszczenie Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:17:44
dokument Obwieszczenie Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:16:58
dokument Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:13:05
dokument Informacja ?Budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wymagane przyłącza oraz zbiorniki na nieczystości płynne) oraz drogą dojazdową, na części działki nr 71/13 obręb Lubocino, gmina Krokowa?. 2015-10-23 13:42:29
dokument Obwieszczenie wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa 2015-10-23 13:36:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 2015-10-01 10:35:29
dokument Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu na wniosek PGE EJ1 Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 2015-09-22 14:10:17
dokument Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-09-15 08:17:06
dokument Informacja. Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie 2015-07-22 11:57:03
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-07-02 08:40:35
dokument 9. Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa. 2015-05-18 15:18:00
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa 2015-05-18 11:31:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2015-05-13 09:13:31
dokument Informacja o rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach?, w miejscowości Dębki, gmina Krokowa, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 234/11; 234/17; 235; 242/1; 242/2; 242/3; 242/4; 242/5; 242/6; 242/7; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 243/20; 243/22; 243/23; 243/25; 244; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/8; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245/15; 245/16; 245/17; 245/18; 245/19; 245/20; 245/21; 246; 247/5; 247/6; 247/7; 247/8; 247/9; 247/10; 247/11; 247/12; 247/13; 247/21; 247/22; 247/23; 247/32; 248/8; 248/9; 248/18; 248/19; 248/22; 248/23; 248/24; 253; 391/1; 391/2; 392/1; 392/2; 392/3; 392/4; 392/5; 392/6; 392/7; 392/8; 392/9; 392/10; 392/11; 395/2; 396/18; 396/23; 396/24; 396/35; 396/44; 396/54; 396/55; 396/56; 396/58; 397/11; 397/17; 397/20; 397/48; 397/52; 397/53; 397/55; 397/56; 397/57; 397/58; 398/6; 398/8; 398/14; 398/15; 401/3; 401/32; 404/5; 404/6; 404/8; 404/9; 404/10; 404/13; 406; 407/9; 407/23; 408/5; 409; 819; 820; 821; 822/1; 822/2; 823; 1024; 1025; 1032; 1041; 1042; 1043; 2148; jednostka ewidencyjna :Krokowa, obręb Żarnowiec. 2015-05-08 11:15:15
dokument Informacja o rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 234/11; 234/17; 235; 242/1; 242/2; 242/3; 242/4; 242/5; 242/6; 242/7; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 243/20; 243/22; 243/23; 243/25; 244; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/8; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245/15; 245/16; 245/17; 245/18; 245/19; 245/20; 245/21; 246; 247/5; 247/6; 247/7; 247/8; 247/9; 247/10; 247/11; 247/12; 247/13; 247/21; 247/22; 247/23; 247/32; 248/8; 248/9; 248/18; 248/19; 248/22; 248/23; 248/24; 253; 391/1; 391/2; 392/1; 392/2; 392/3; 392/4; 392/5; 392/6; 392/7; 392/8; 392/9; 392/10; 392/11; 395/2; 396/18; 396/23; 396/24; 396/35; 396/44; 396/54; 396/55; 396/56; 396/58; 397/11; 397/17; 397/20; 397/48; 397/52; 397/53; 397/55; 397/56; 397/57; 397/58; 398/6; 398/8; 398/14; 398/15; 401/3; 401/32; 404/5; 404/6; 404/8; 404/9; 404/10; 404/13; 406; 407/9; 407/23; 408/5; 409; 819; 820; 821; 822/1; 822/2; 823; 1024; 1025; 1032; 1041; 1042; 1043; 2148; jednostka ewidencyjna :Krokowa, obręb Żarnowiec. 2015-05-08 11:13:17
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa-?Budowie stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie?, na działkach 37/10,37/11,37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2015-04-14 15:24:06
dokument Obwieszczenie-?rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa, 2015-03-20 09:14:23
dokument Obwieszczenie-dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa, 2015-03-20 09:13:33
dokument Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2015-02-18 12:44:55
dokument Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2015-02-18 12:43:11
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.115.2014.IJ.2 z dnia 07.01.2015r. (wpł. 12.01.2015 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia 2015-01-23 13:44:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2015-01-23 13:43:09
dokument Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie " Łąk Odargowskich", gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu, 2015-01-20 09:26:25
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-20 09:20:13
dokument Obwieszczenie o: rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2014-12-23 09:15:46
dokument Informacja o: rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2014-12-23 09:14:50
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zawartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie "Łąk Żarnowieckich" i "Łąk Lubkowskich", gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2014-12-03 11:52:07
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa: na wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2014-11-25 15:20:54
dokument Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2014-10-30 08:40:18
dokument Informacja o zakupie i montażu: 1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych; 2. systemu odzysku ciepła; 3. stacji uzdatniania wody; 4. systemu zbierania odcieków; 5. systemu do mycia skrzyń; 6. sprzętu drobnego; 7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1 8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1 9. wózka widłowego spalinowego; szt.1 10. wag elektronicznych, szt. 42 planowanego do realizacji na działce nr 199/65 obręb Kartoszyno. 2014-10-02 13:31:42
dokument Informacja o wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo 2014-10-02 13:30:17
dokument Informacja o budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2014-10-02 13:25:58
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota? 2014-10-02 13:14:24
dokument Obwieszczenie budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-10-02 13:13:06
dokument Informacja o budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2014-09-12 22:56:36
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-29 08:12:24
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-29 08:10:39
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu 2014-07-08 12:58:22
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2A w miejscowości Karlikowo planowanego do realizacji na działkach nr: 256/4 i 152/5 obręb Karlikowo. 2014-06-11 09:35:25
dokument Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-05-27 10:09:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Wierzchucińskich Błot?, "Białogórskiego Bagna? i ?Białogórskiej Strugi?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-15 08:26:53
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-15 08:21:10
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-04-30 08:15:06
dokument Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-04-30 08:12:46
katalog 2014 2014-01-09 10:28:19
katalog 2013 2013-02-05 08:29:40
katalog 2012 2012-02-05 20:16:45
katalog 2011 2012-02-01 21:00:37
katalog 2010 2012-02-01 21:00:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-08 08:29:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-08 08:33:13
dokument Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2014-03-13 08:13:53