Pobierz druki...

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/krzewu wniesione przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2018-08-16 08:45:56
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 2018-08-16 08:44:38
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 2017-06-02 09:43:14
Druki podatkowe 2016 2016-01-04 10:57:50
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2012-09-04 10:10:20
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu, stanowiącego własność Gminy Krokowa 2016-10-20 09:11:02
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 2015-06-30 10:41:36
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2015-03-10 13:33:29
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z ulicy. 2015-01-28 11:51:56
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 2014-06-25 09:43:27
Wniosek - o ustalenie numeru porządkowego 2013-10-25 14:24:02
Wniosek - o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki 2013-03-08 09:55:33
Wniosek - o wykonanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu 2013-03-08 09:54:22
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-03-08 09:50:32
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2013-03-08 09:48:41
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dokument stracił ważność 2013-03-04 08:11:30
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 2013-01-18 11:30:05
Deklaracje podatkowe - 2015 2012-03-12 10:46:38
Informacje podatkowe - 2015 2012-03-12 10:42:59