Opinie RIO

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr 133/g235/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-03 09:02:26
Uchwała nr 039/g235/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2018-04-04 13:54:53
Uchwała NR 128/g235/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018 -2028 2017-12-07 10:15:06
Uchwała NR 129/g235/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Krokowa na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2017-12-07 10:11:42
Uchwała Nr 081/g.235/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-08-30 08:32:37
Uchwała Nr 013 /g235/R/III/17 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2017-04-05 11:35:09
Uchwała Nr 003/g235/K/V/17 Składu Orzekajacego Regiolnalnej Izby Obrachunowoej w Gdańsku z dnia 27.01.2017 w sprawie mozliwości spłaty długoterminowego kredytu 2017-04-05 11:31:09
Uchwała nr 003/g235/D/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dnia 10.01.2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krokowa na lata 2017 - 2018 wynikającej z palnowanych i zaciągnietych zobowiązań 2017-04-05 11:26:16
Uchwała Nr 140/g235/P/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2017 rok. 2016-12-21 12:19:32
Uchwała Nr 139/g235/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2017 - 2028. 2016-12-16 10:04:28
Uchwała Nr 093/g235/B/III/16Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-13 14:03:58
Uchwała Nr 031/g235/R/III/16 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sorawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2016-09-13 13:56:01
Uchwała Nr 002/g235/D/III/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krokowa na lata: 2016-2028 wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2016-01-12 09:02:49
Uchwała Nr 220/g235/P/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izbu Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2016 rok 2015-12-14 13:55:32
Uchwała Nr 219/g235/F/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2016 - 2028 2015-12-14 13:54:55
UCHWAŁA Nr 181/g235/K/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2015r. Działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krokowa o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę kredytu do wysokości 5.000.000 zł 2015-11-25 12:03:29
UCHWAŁA Nr 140/g235/B/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2015r. 2015-09-02 10:10:46
UCHWAŁA Nr 127/g235/K/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 lipca 2015r. Działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Krokowa o wydanie opinii o możliwości spłaty przez gminę kredytu długoterminowego do kwoty 4.000.000 zł. 2015-07-22 10:50:20
UCHWAŁA Nr 095/g235/K/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 maja 2015r. Działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krokowa o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki do wysokości 1.299.159 zł. 2015-05-21 09:26:32
Uchwała Nr 050/g235/R/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 Kwietnia 2015r. - w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2015-04-17 11:28:25
Uchwała Nr 029/g235/K/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 marca 2015r. - wydanie opinii o możliwości spłaty pożczki kredytu. 2015-04-14 13:07:50
Uchwała Nr 023/g235/D/III/15 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krokowa na lata: 2015-2028 wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2015-03-03 13:39:32
Uchwała Nr 278/g235/P/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2015 rok. 2015-02-06 13:02:53
Uchwała Nr 182/g235/B/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2014r. 2014-09-02 14:14:51
Uchwała Nr 093 /g235/R/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2014r. 2014-05-12 11:28:01
Uchwała Nr 012/g235/D/III/14 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o: możliwości finansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Krokowa na 2014 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krokowa na lata: 2014-2018 wynikających z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 2014-01-16 13:56:55
Uchwała Nr 284/g235/P/III/13 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projektu uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2014 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu 2014-01-08 09:36:16
Uchwała Nr 283/g 235/F/III/13 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014-2028 2014-01-08 09:33:35
Uchwała Nr 160/g235/B/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-08-19 11:20:27
Uchwała Nr 049/g235/R/III/13 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 2013r. 2013-04-05 12:52:38
Uchwała Nr 232/g235/P/III/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projektu uchwały budżetowej gminy Krokowa na 2013 rok oraz możliwości finansowania deficytu budżetu 2013-01-15 15:15:04
Uchwała Nr 233/g235/F/III/12 składu orzekającego RIO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2013 - 2028 2013-01-15 15:10:15
Uchwała Nr 151/g235/B/III/12 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 września 2012r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2012r. 2012-09-12 11:03:57
Uchwała Nr 041/g235/R/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2012 r. 2012-04-23 08:09:19
UCHWAŁA Nr 183/g235/F/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2025 2012-03-14 10:27:55
UCHWAŁA Nr 182/g235/III/P/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na rok 2012 oraz możliwości finansowania deficytu budżetu 2012-03-14 10:25:59
UCHWAŁA Nr 120/g235/B/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 września 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Krokowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. 2012-03-14 11:22:36
Uchwała Nr 039/g225/R/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011r. 2012-03-14 11:23:53
Uchwała RIO w Gdańsku z dnia 17 luty 2011 w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Krokowa na lata 2011-2014 2012-03-14 11:25:45
Uchwała RIO w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na lata 2011-2014 2012-03-14 11:28:33
Uchwała RIO w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2011 rok oraz mozliwość finansowania deficytu budżetu 2012-03-14 11:27:12
PROTOKÓŁ - z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Krokowa, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - okres kontroli 2006-2009 - termin kontroli od 6 maja 2010 do 30 września 2010r. 2012-03-14 13:10:48
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 lutego 2007 roku. 2012-03-14 11:43:10
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Krokowa, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w okresie od dnia 21 sierpnia 2006 roku do dnia 21 grudnia 2006 roku. 2012-03-14 11:46:26