Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia i informacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-02-03 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-01-28 16:13:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2021 roku 2021-01-27 12:37:07
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna 2020-12-22 15:25:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-10-16 16:51:27
dokument INFORMACJA ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Krokowa umów dzierżaw zawieranych przez rolników 2020-09-21 11:08:51
dokument "Sukces poprzez wyższe kwalifikacje" 2020-09-14 12:47:23
dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KROKOWA 2020-09-03 16:53:23
dokument Szkolenie e-learningowe pn. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 - adresowane dla MOW 2020-07-30 12:16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-07-03 12:45:58
dokument Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 2020-07-01 19:05:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia Stigma Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe infrastruktury kablowej 2020-06-23 11:10:32
dokument Informacja dotycząca Sesji Rady Gminy Krokowa 2020-06-17 08:39:39
dokument Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z Covid-19 2020-04-15 13:17:05
dokument Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2020-03-27 13:22:46
dokument INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM 2020-03-11 15:41:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku. 2020-02-18 12:07:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku w sprawie przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w Dębkach 2020-01-02 08:32:52
dokument Informacja o godzinach urzędowania w okresie świątecznym 2019-11-26 12:17:03
dokument Obwieszczenie - w sprawie wygaszenia obecnie obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.3.13.2013, ROŚ.6341.2.29.2013 wydanej przez Starostę Puckiego dnia 07.08.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na ujęciu w Tyłowie z uwagi na prowadzone w Zarządzie Zlewni w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ? nr sprawy: GD.ZUZ.3.421.764.2018.SŻ. 2019-11-26 10:47:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-10-28 13:33:17
dokument Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2019 r. - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych - Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 2019-10-23 09:46:14
dokument Obwieszczenie - "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2019-10-22 08:46:49
dokument Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach 2019-10-18 12:52:11
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa - przedstawienie sytuacji faktycznej i prawnej terenu położonego na wschód od Dębek tzw. "Dębki Wschodnie" 2019-08-30 09:40:56
dokument Informacja i obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2019-06-28 11:41:48
dokument ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA 2019-06-04 14:50:18
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 maja 2019 r. 2019-05-31 11:06:44
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:27:30
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:26:35
dokument Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Krokowa. 2019-02-20 08:41:32
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. 2019-02-04 08:14:51
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019-02-04 08:14:16
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020 2019-01-31 12:35:15
dokument Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa na 2019 rok 2019-01-28 15:27:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 31.01.2019 r. 2019-01-11 13:03:22
dokument III SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-12-12 11:04:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra 2018-11-22 13:00:05
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VIII KADENCJI 2018-11-14 14:45:02
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - Rok 2018 2018-11-07 13:42:39
dokument LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-10-31 14:03:24
dokument OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. llf ust. 7 w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości 2018-10-25 10:41:49
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 2018-09-19 10:33:59
dokument Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Krokowa. 2018-08-24 12:49:27
dokument LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-08-21 15:29:47
dokument Informacja 2018-07-27 12:31:23
dokument L SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-06-19 14:18:17
dokument Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:39:47
dokument ZARZĄDZENIE NR SEKR. 913. VII. 2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krokowa 2018-05-25 13:14:14
dokument INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W KROKOWEJ 2018-05-25 13:13:41
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-05-18 13:37:10
dokument Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko 2018-05-02 10:38:24
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 2018-04-30 09:39:40
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-04-18 12:57:31
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-03-20 12:45:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. 2018-03-07 10:19:37
dokument XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-02-21 08:58:37
dokument Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. 2018-02-06 12:05:08
dokument Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. 2018-01-31 14:49:41
katalog Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19 2018-01-31 14:36:54
dokument Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-22 09:43:31
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-17 12:44:31
dokument Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-01-17 11:49:02
dokument Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-01-17 11:42:23
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-09 13:26:54
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku 2017-12-13 14:10:07
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-12-11 13:07:37
dokument Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-28 11:44:05
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-10-31 12:31:10
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-09-07 12:36:12
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-06-22 10:08:32
katalog PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI. 2017-04-06 14:47:43
dokument Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-14 14:39:23
dokument XXXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-05-24 14:57:12
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny nieruchomości 2017-05-24 14:48:54
dokument Zarządzenie Nr OŚW.614.VII.2017r. Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnegoo oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2017-05-12 12:33:48
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-04-19 14:29:55
dokument I N F O R M A C J A 2017-04-10 13:40:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2017-04-03 13:44:36
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-03-24 08:46:57
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-02-14 08:34:28
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI POŁCHÓWKO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:23:03
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI KŁANINO I PARSZKOWO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:22:48
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-12-14 07:53:18
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-29 12:39:28
dokument XXVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-11-10 16:41:29
dokument Zostań wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 2016-10-20 10:18:20
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy 2016-10-05 12:06:23
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2016-09-19 14:31:55
dokument Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 12 września 2016 r. - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2016-09-14 11:03:55
dokument Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 2016-09-08 14:31:55
dokument XXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-08-18 07:23:11
dokument Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanej w ramach projektu pn. ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2016-07-22 12:04:28
dokument Na wniosek Starosty Puckiego podaje się do publicznej wiadomości. 2016-07-08 11:38:04
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-06-09 09:14:44
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-05-17 14:13:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-05 22:10:44
dokument Nowe godziny pracy Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Krokowej 2016-04-28 14:27:28
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2016-04-12 15:02:03
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sulicice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:49:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:48:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Krokowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:47:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:46:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:45:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:41:44
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:40:04
dokument XX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-03-24 11:28:34
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-03-09 13:19:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 4.03.2016 r. W związku z możliwością powstania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne ? ujemne skutki przezimowania informujemy o możliwości składania przez rolników z terenu Gminy wniosków do Wójta Gminy Krokowa o powołanie komisji ds. szacowania strat. 2016-03-07 08:26:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-25 13:07:40
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-01-25 09:09:47
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 2016-01-08 08:27:41
dokument XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-14 13:06:05
dokument XVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-01 10:36:21
dokument OBWIESZCZENIE: Mieszkańcy i właściciele lasów prywatnych na terenie Gminy Krokowa 2015-11-18 14:00:36
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015-11-09 12:39:56
dokument XV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-11-05 09:52:24
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:44:41
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:42:10
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:40:54
dokument XII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-09-21 08:32:32
dokument Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne 2015-09-14 14:05:20
dokument Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej wybranych działek gminnych w Dębkach i Białogórze 2015-07-03 13:15:50
dokument IX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-06-22 09:35:29
dokument Unieważnia się "Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ" 2015-06-10 10:51:59
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 2015-06-02 14:13:36
dokument Informacja o wynikach naboru na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-05-29 22:20:14
dokument Zapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2015-05-26 08:19:56
dokument VIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-05-20 09:13:03
dokument Ogłoszenie o naborze NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2015-05-12 17:19:34
dokument VII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-04-23 11:42:47
dokument Zaproszenie na konferencję informacyjną 2015-04-17 08:03:51
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SOI.271.1.2015.CB z dnia 16.03.2015 roku 2015-03-31 12:38:35
dokument VI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-03-20 07:54:20
dokument Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa. 2015-03-18 12:31:42
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2015-02-26 15:00:01
dokument Terminarz zebrań wiejskich 2015-02-20 14:27:38
dokument Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pracownik Socjalny 2015-02-05 13:42:34
dokument IV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-01-20 07:47:06
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VII KADENCJI 2014-11-28 11:04:42
dokument Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Krokowa 2014-11-12 11:32:32
dokument LII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-11-07 14:54:05
dokument Uzupełnienie informacji w zakresie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa 2014-10-23 12:04:39
dokument LI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-10-23 09:44:20
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa?. 2014-10-14 14:46:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. 2014-09-30 15:06:47
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego"Wicher" Wierzchucino 2014-09-11 13:41:30
dokument Komunikat prasowy. Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcja 2014-09-05 13:14:22
dokument Dożynki Województwa Pomorskiego- Stare Pole, 14 września 2014r. 2014-09-05 13:11:22
dokument XX JESIENNE TARGI OGRODNICZO - NASIENNE: Stare Pole, 13-14 września 2014r. 2014-09-05 13:09:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2014-09-04 13:55:59
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-09-01 14:36:56
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2014-08-08 12:49:31
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych HONTAS 2014-08-06 14:06:10
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na zamieszczanie cyklicznych ogłoszeń prasowych 2014-07-30 08:37:26
dokument OGŁOSZENIE o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2014-07-16 13:38:30
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:19:01
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie sali wraz z cateringiem na konferencję inaugurującą projekt "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa" 2014-07-14 22:17:59
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:16:43
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-06-23 08:12:07
dokument Zapytanie ofertowe na: "Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:34:19
dokument Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i rozliczania projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:31:47
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2014-06-11 12:52:46
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-05-22 14:02:32
dokument Wystąpienie Pokontrolne sprawdzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalnosci określowej w art. 7 ust. I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-05-06 14:07:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-04-28 13:32:51
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-04-17 08:49:19
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2014-03-31 14:25:22
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-03-21 12:34:41
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 r. 2014-03-14 11:08:07
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KROKOWA tj. W URZĘDZIE GMINY W KROKOWEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJACH KULTURY 2014-03-05 15:04:14
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-02-20 08:22:09
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU 2014-02-10 12:59:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-01-21 10:58:38
dokument Uwaga: upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2014-01-09 12:58:26
dokument Uwaga: Upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 2014-01-08 09:39:51
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2013-12-20 08:47:58
dokument XL SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-12-13 13:57:07
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-11-21 19:54:03
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-11-08 09:23:02
dokument Informacje o wyborze oferty 2013-10-22 14:01:40
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie konsultacji projektu uchwały - Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-10-15 09:03:16
dokument Zapytanie ofertowe- Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa do dnia 21.10.2013r. do godz. 13.00 2013-10-03 13:25:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2014 2013-09-19 12:56:38
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-09-05 09:04:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 2013-08-02 09:41:18
dokument XXXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA (ABSOLUTORYJNA) 2013-06-24 14:09:37
dokument WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino 2013-06-20 15:01:38
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Puckiego Stowarzyszenia Osób Wspierających Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM o nazwie "IX Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" 2013-06-07 17:11:26
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-06-05 18:57:38
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej 2013-06-05 10:12:13
dokument Informacja o wynikach oceny formalnej naboru na stanowisko pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej 2013-05-29 13:33:25
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 2013-04-26 10:02:54
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-04-18 16:58:32
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2013-04-04 11:53:55
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-03-21 13:35:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 2013-01-29 21:28:54
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-01-18 08:58:13
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejenie "Wierzchucińskich Błot", Białogórskiego Bagna" i Białogórskiej Strugi", gmina Krokowa do dnia 18.01.2012 r. do godz:10:00 2012-12-28 18:05:24
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa - do dnia 18.01.2012 r. do godz. 10:00 2012-12-28 13:58:51
dokument Wójt Gminy Krokowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-12-27 15:56:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę drogi gminnej, jako przedłużenie ciągu pieszo-komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Morskiej- Białogóra 2012-12-21 11:07:05
dokument XXX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-12-14 16:09:03
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-11-11 12:06:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 października 2012 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa 2012-10-18 22:53:32
dokument Mobilny Punkt Informacyjny 2012-10-16 08:12:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzającej podział nieruchomości - Dębki, obr. Żarnowiec 2012-09-13 13:40:48
dokument Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z rondem o konstrukcji gruntowej - Górczyn, obr. Białogóra 2012-09-13 12:00:17
dokument XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-08-24 08:33:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej z rondem - Górczyn, obr. Białogóra 2012-08-07 15:08:17
dokument Zarządzenie Nr FIN.334/VI/2012 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na 2013 rok 2012-06-29 09:55:37
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-28 14:58:58
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie 2012-06-28 14:39:43
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-20 11:02:33
dokument Obwieszczenie - dla inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód deszczowych z części terenu Karlikowo, demontażu istniejącego zbiornika wodnego, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika otwartego zlokalizowanego w obrębie Karlikowo. 2012-05-24 12:04:57
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa 2012-05-24 12:00:54
dokument XXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-04-25 09:15:04
dokument Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Karwieńskie Błota I i II 2012-04-24 13:25:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2012-04-20 15:04:31
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS 2012-03-30 12:28:55
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne 2012-03-29 09:23:06
katalog Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa 2012-04-04 13:58:41
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-03-26 13:44:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-03-26 11:42:39
dokument Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r. 2012-03-23 12:23:21