Obwieszczenia i informacje

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. 2019-02-04 08:14:51
Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019-02-04 08:14:16
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020 2019-01-31 12:35:15
Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa na 2019 rok 2019-01-28 15:27:31
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 31.01.2019 r. 2019-01-11 13:03:22
III SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-12-12 11:04:29
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra 2018-11-22 13:00:05
I SESJA RADY GMINY KROKOWA VIII KADENCJI 2018-11-14 14:45:02
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - Rok 2018 2018-11-07 13:42:39
LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-10-31 14:03:24
OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. llf ust. 7 w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości 2018-10-25 10:41:49
Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 2018-09-19 10:33:59
Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Krokowa. 2018-08-24 12:49:27
LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-08-21 15:29:47
Informacja 2018-07-27 12:31:23
L SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-06-19 14:18:17
Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:39:47
ZARZĄDZENIE NR SEKR. 913. VII. 2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krokowa 2018-05-25 13:14:14
INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W KROKOWEJ 2018-05-25 13:13:41
XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-05-18 13:37:10
Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko 2018-05-02 10:38:24
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 2018-04-30 09:39:40
XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-04-18 12:57:31
XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-03-20 12:45:36
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. 2018-03-07 10:19:37
XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-02-21 08:58:37
Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. 2018-02-06 12:05:08
Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. 2018-01-31 14:49:41
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19 2018-01-31 14:36:54
Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-22 09:43:31
XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-17 12:44:31
Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-01-17 11:49:02
Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-01-17 11:42:23
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-09 13:26:54
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku 2017-12-13 14:10:07
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-12-11 13:07:37
Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-28 11:44:05
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-10-31 12:31:10
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-09-07 12:36:12
XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-06-22 10:08:32
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI. 2017-04-06 14:47:43
Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-14 14:39:23
XXXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-05-24 14:57:12
Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny nieruchomości 2017-05-24 14:48:54
Zarządzenie Nr OŚW.614.VII.2017r. Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnegoo oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2017-05-12 12:33:48
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-04-19 14:29:55
I N F O R M A C J A 2017-04-10 13:40:09
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2017-04-03 13:44:36
XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-03-24 08:46:57
XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-02-14 08:34:28
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI POŁCHÓWKO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:23:03
SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI KŁANINO I PARSZKOWO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:22:48
XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-12-14 07:53:18
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-29 12:39:28
XXVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-11-10 16:41:29
Zostań wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 2016-10-20 10:18:20
Informacja o dniu wolnym od pracy 2016-10-05 12:06:23
Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2016-09-19 14:31:55
Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 12 września 2016 r. - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2016-09-14 11:03:55
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 2016-09-08 14:31:55
XXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-08-18 07:23:11
Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanej w ramach projektu pn. ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2016-07-22 12:04:28
Na wniosek Starosty Puckiego podaje się do publicznej wiadomości. 2016-07-08 11:38:04
XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-06-09 09:14:44
XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-05-17 14:13:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-05 22:10:44
Nowe godziny pracy Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Krokowej 2016-04-28 14:27:28
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2016-04-12 15:02:03
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sulicice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:49:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:48:28
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Krokowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:47:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:46:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:45:09
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:41:44
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:40:04
XX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-03-24 11:28:34
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-03-09 13:19:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 4.03.2016 r. W związku z możliwością powstania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne ? ujemne skutki przezimowania informujemy o możliwości składania przez rolników z terenu Gminy wniosków do Wójta Gminy Krokowa o powołanie komisji ds. szacowania strat. 2016-03-07 08:26:57
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-25 13:07:40
XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-01-25 09:09:47
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 2016-01-08 08:27:41
XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-14 13:06:05
XVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-01 10:36:21
OBWIESZCZENIE: Mieszkańcy i właściciele lasów prywatnych na terenie Gminy Krokowa 2015-11-18 14:00:36
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015-11-09 12:39:56
XV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-11-05 09:52:24
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:44:41
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:42:10
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:40:54
XII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-09-21 08:32:32
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne 2015-09-14 14:05:20
Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej wybranych działek gminnych w Dębkach i Białogórze 2015-07-03 13:15:50
IX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-06-22 09:35:29
Unieważnia się "Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ" 2015-06-10 10:51:59
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 2015-06-02 14:13:36
Informacja o wynikach naboru na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-05-29 22:20:14
Zapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2015-05-26 08:19:56
VIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-05-20 09:13:03
Ogłoszenie o naborze NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2015-05-12 17:19:34
VII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-04-23 11:42:47
Zaproszenie na konferencję informacyjną 2015-04-17 08:03:51
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SOI.271.1.2015.CB z dnia 16.03.2015 roku 2015-03-31 12:38:35
VI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-03-20 07:54:20
Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa. 2015-03-18 12:31:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2015-02-26 15:00:01
Terminarz zebrań wiejskich 2015-02-20 14:27:38
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pracownik Socjalny 2015-02-05 13:42:34
IV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-01-20 07:47:06
I SESJA RADY GMINY KROKOWA VII KADENCJI 2014-11-28 11:04:42
Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Krokowa 2014-11-12 11:32:32
LII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-11-07 14:54:05
Uzupełnienie informacji w zakresie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa 2014-10-23 12:04:39
LI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-10-23 09:44:20
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa?. 2014-10-14 14:46:49
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. 2014-09-30 15:06:47
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego"Wicher" Wierzchucino 2014-09-11 13:41:30
Komunikat prasowy. Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcja 2014-09-05 13:14:22
Dożynki Województwa Pomorskiego- Stare Pole, 14 września 2014r. 2014-09-05 13:11:22
XX JESIENNE TARGI OGRODNICZO - NASIENNE: Stare Pole, 13-14 września 2014r. 2014-09-05 13:09:48
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2014-09-04 13:55:59
XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-09-01 14:36:56
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2014-08-08 12:49:31
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych HONTAS 2014-08-06 14:06:10
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na zamieszczanie cyklicznych ogłoszeń prasowych 2014-07-30 08:37:26
OGŁOSZENIE o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2014-07-16 13:38:30
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:19:01
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie sali wraz z cateringiem na konferencję inaugurującą projekt "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa" 2014-07-14 22:17:59
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:16:43
XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-06-23 08:12:07
Zapytanie ofertowe na: "Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:34:19
Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i rozliczania projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:31:47
Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2014-06-11 12:52:46
XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-05-22 14:02:32
Wystąpienie Pokontrolne sprawdzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalnosci określowej w art. 7 ust. I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-05-06 14:07:16
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-04-28 13:32:51
XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-04-17 08:49:19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2014-03-31 14:25:22
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-03-21 12:34:41
Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 r. 2014-03-14 11:08:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KROKOWA tj. W URZĘDZIE GMINY W KROKOWEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJACH KULTURY 2014-03-05 15:04:14
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-02-20 08:22:09
OBWIESZCZENIE DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU 2014-02-10 12:59:03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-01-21 10:58:38
Uwaga: upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2014-01-09 12:58:26
Uwaga: Upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 2014-01-08 09:39:51
Wójt Gminy Krokowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2013-12-20 08:47:58
XL SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-12-13 13:57:07
Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-11-21 19:54:03
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-11-08 09:23:02
Informacje o wyborze oferty 2013-10-22 14:01:40
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie konsultacji projektu uchwały - Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-10-15 09:03:16
Zapytanie ofertowe- Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa do dnia 21.10.2013r. do godz. 13.00 2013-10-03 13:25:49
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2014 2013-09-19 12:56:38
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-09-05 09:04:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 2013-08-02 09:41:18
XXXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA (ABSOLUTORYJNA) 2013-06-24 14:09:37
WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino 2013-06-20 15:01:38
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Puckiego Stowarzyszenia Osób Wspierających Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM o nazwie "IX Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" 2013-06-07 17:11:26
XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-06-05 18:57:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej 2013-06-05 10:12:13
Informacja o wynikach oceny formalnej naboru na stanowisko pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej 2013-05-29 13:33:25
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 2013-04-26 10:02:54
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-04-18 16:58:32
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2013-04-04 11:53:55
XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-03-21 13:35:28
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 2013-01-29 21:28:54
XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-01-18 08:58:13
Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejenie "Wierzchucińskich Błot", Białogórskiego Bagna" i Białogórskiej Strugi", gmina Krokowa do dnia 18.01.2012 r. do godz:10:00 2012-12-28 18:05:24
Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa - do dnia 18.01.2012 r. do godz. 10:00 2012-12-28 13:58:51
Wójt Gminy Krokowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-12-27 15:56:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę drogi gminnej, jako przedłużenie ciągu pieszo-komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Morskiej- Białogóra 2012-12-21 11:07:05
XXX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-12-14 16:09:03
XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-11-11 12:06:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 października 2012 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa 2012-10-18 22:53:32
Mobilny Punkt Informacyjny 2012-10-16 08:12:42
Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzającej podział nieruchomości - Dębki, obr. Żarnowiec 2012-09-13 13:40:48
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z rondem o konstrukcji gruntowej - Górczyn, obr. Białogóra 2012-09-13 12:00:17
XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-08-24 08:33:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej z rondem - Górczyn, obr. Białogóra 2012-08-07 15:08:17
Zarządzenie Nr FIN.334/VI/2012 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na 2013 rok 2012-06-29 09:55:37
XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-28 14:58:58
Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie 2012-06-28 14:39:43
XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-20 11:02:33
Obwieszczenie - dla inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód deszczowych z części terenu Karlikowo, demontażu istniejącego zbiornika wodnego, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika otwartego zlokalizowanego w obrębie Karlikowo. 2012-05-24 12:04:57
Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa 2012-05-24 12:00:54
XXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-04-25 09:15:04
Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Karwieńskie Błota I i II 2012-04-24 13:25:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2012-04-20 15:04:31
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS 2012-03-30 12:28:55
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne 2012-03-29 09:23:06
Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa 2012-04-04 13:58:41
XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-03-26 13:44:31
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-03-26 11:42:39
Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r. 2012-03-23 12:23:21