Obwieszczenie o: wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa

Krokowa, dn. 06.06.2016r.

 

GOOŚ.6220.15.DŚU.obw.2014.2016

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krokowa

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), podaje się do wiadomości, że na wniosek z dnia 07.11.2014r.  Firmy „WMW” Sp.j. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, Parszczyce dz. nr 9/21, 84-110 Krokowa, Wójt Gminy Krokowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29,      pok. 216 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-15.30, czwartek 7:30-17.00, piątek 7.30-14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

 

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sulicice
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa
  3. BIP – Urzędu Gminy Krokowa

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 5_obwieszczenie_Zawiadomienie o wydaniu decyzji_tablice informacyjne_koncesja Sulicice_WMW.doc 2016-06-07 09:12:58 pobrano 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 07-06-2016 09:12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 07-06-2016 09:12:58