Mapa serwisu

Menu główne

|---Dane teleadresowe

|---Wójt Gminy Krokowa

|---Sekretarz Gminy Krokowa

|---Skarbnik Gminy Krokowa

Informacje

|---Obwieszczenia i informacje

      |---Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie \"Łąk Karwieńskich\", gmina Krokowa

      |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

      |---Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19

      |---PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI.

            |---REKRUTACJA do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie na rok szkolny 2017/2018

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia rok 2019

      |---ZARZĄDZENIE NR 978 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.08. 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Krokowa

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec VII kadencji

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |---Radni Gminy Krokowa

            |---Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych

      |---Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta ? Dz. U. z 2017 r., poz.2020

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |---Radni Gminy Krokowa

      |---DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO ORAZ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

            |---Radni Gminy Krokowa

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014r.

            |---Radni Gminy Krokowa

      |---Oświadczenia majątkowe na początek VII kadencji

            |---Radni Gminy Krokowa

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2013r.

            |---Radni Gminy Krokowa

      |---Oświadczenia majątkowe za 2012r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2011r.

|---Zamówienia publiczne

|---Nabór na wolne stanowisko pracy

      |---Ogłoszenie o Naborze na wolne stanowisko pracy: Nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy w Oddziale Przedszkolnym w Wierzchucinie na zastępstwo.

      |---Ogłoszenie o Naborze na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych

      |---Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie

      |---Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Publicznym Żłobku w Wierzchucinie nr 2

      |---WÓJT GMINY KROKOWA Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Siedziba: 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6

      |---OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA W KROKOWEJ

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie" w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Krokowa.

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI W REFERACIE FINANSÓW I BUDŻETU W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |---NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO W PUBLICZNYM ŻŁOBKU NR 2 W WIERZCHUCINIE

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

      |---Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |---Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Publicznym Żłobku w Żarnowcu

      |---URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - MŁODSZY REFERENT DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I INWESTYCJI W REFERACIE INWESTYCJI URZĘDU GMINY KROKOWA.

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: MŁODSZEGO ASYSTENTA RODZINY - umowa na czas zastępstwa

      |---NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny ds. Projektu systemowego \"Podejmuję nowe wyzwania -idę do pracy\" stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

      |---Urząd Gminy w Krokowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i windykacji w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krokowa

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko

      |---Urząd Gminy w Krokowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy krokowa

      |---Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej

      |---Wójt Gminy Krokowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

      |---Konkurs na stanowisko dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

|---Podatki i opłaty

      |---2011

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

WYBORY SOŁTYSÓW 2019

|---Ogłoszenia i informacje

Rada Gminy

|---Transmisje z obrad sesji

|---Prezydium Rady Gminy Krokowa

|---Stypendia Naukowe Rady Gminy Krokowa

|---Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne

|---Skład Rady Gminy

|---Kluby Radnych

      |---KLUB "WIERNI WYBORCOM"

|---Protokoły VIII kadencji (2018-2023)

|---Uchwały VIII kadencji Rady Gminy (2018-2023)

      |---V sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.02.2019r. (sesja nadzwyczajna)

      |---IV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.01.2019

      |---III sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018

      |---II sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.11.2018r. (sesja nadzwyczajna)

      |---I sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.11.2018

|---Uchwały V kadencji Rady Gminy (2006-2010)

      |---XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.11.2009 r

      |---XLV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.11.2009 r

      |---29 grudnia 2009 roku

      |---XLVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.01.2010 r

      |---XLIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.03.2010 r

            |---Nr XLIX/342/2010 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok

      |---L Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.04.2010 r

      |---LI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 16.04.2010 r

      |---LII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.04.2010

            |---Nr LII/364/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

      |---LIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.06.2010 r

      |---LIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 06.07.2010 r

            |--- Nr LIV/383/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

      |---LV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.08.2010 r

      |---LVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.09.2010 r

      |---LVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2010 r.:

      |---I Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.11.2006 r

|---Protokoły VII kadencji Rady Gminy (2014-2018)

|---Uchwały VII kadencji Rady Gminy (2014-2018)

      |---LVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.11.2018 r.

      |---LV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.09.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---LIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.09.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---LIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.08.2018r.

      |--- LII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.07.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---LI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 06.07.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---L sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2018 r.

      |---XLIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2018 r.

      |---XLVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2018 r.

      |--- XLVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 10.04.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XLVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2018 r.

      |---XLV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.02.2018 r.

      |--- XLIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.01.2018 r.

      |---XLIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.01.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XLII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2017 r.

      |---XLI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 05.12.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XL sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.11.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.11.2017 r.

      |---XXXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.10.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.09.2017 r.

      |---XXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.08.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.06.2017 r.

      |---XXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 01.06.2017 r.

      |---XXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.04.2017 r.

      |---XXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2017 r.

      |---XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 21.02.2017 r.

      |---XXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.01.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2016 r.

      |---XXVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.11.2016 r.

      |---XXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.09.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.08.2016 r.

      |---XXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.06.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.06.2016 r.

      |---XXIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016 r.

      |---XXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.04.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.04.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2016 r.

      |---XIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.01.2016 r.

      |---XVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.12.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2015 r.

      |---XVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 03.12.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.11.2015 r.

      |---XIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.10.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---XII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2015 r.

      |---X sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015 r.

      |---IX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.06.2015 r.

      |---VIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.05.2015 r.

      |---VII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.04.2015 r.

      |---VI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.03.2015 r.

      |---V sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.02.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---IV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 r.

      |---III sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2014 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---II sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 05.12.2014 r. (sesja nadzwyczajna)

      |---I sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 01.12.2014 r.

|---Składy Komisji

|---Protokoły VI kadencji Rady Gminy (2010-2014)

|---Uchwały VI kadencji Rady Gminy (2010-2014)

      |---I Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2010 r.

      |---XIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.10.2011 r.

      |---XIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.09.2011 r.

      |---XII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.08.2011 r.

      |---XI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.07.2011 r.

      |---X Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.06.2011 r.

      |---IX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.05.2011 r.

      |---VII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.04.2011 r.

      |---VI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.03.2011 r.

      |---V- Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.02.2011 r.

      |---IV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2011 r.

      |---III Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010 r.

      |---II Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2010 r.

      |---XV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2011 r.

      |---XVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 07.12.2011 r.

      |---LII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2014 r.

      |---LI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.10.2014 r.

      |---L sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |---XLIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.09.2014 r.

      |---XLVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014 r.

      |---XLVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.06.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |---XLVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.05.2014 r.

      |---XLV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |---XLIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.04.2014 r.

      |---XLIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2014 r.

      |---XLII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.02.2014 r.

      |---XLI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |---XL sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2013 r.

      |---XXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013 r.

      |---XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2013 r.

      |---XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013 r.

      |---XXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2013 r.

      |---XXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.06.2013 r.

      |---XXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2013 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |---XXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2013 r.

      |---XXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.03.2013 r.

      |---XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2013 r.

      |---XXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012 r.

            |---XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2013 r.

      |---XXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.11.2012 r.

      |---XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.11.2012 r.

      |---XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.10.2012 r.

      |---XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.09.2012 r.

      |---XXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.08.2012 r.

      |---XXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 04.07.2012 r.

      |---XXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.06.2012 r.

      |---XXII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.05.2012 r.

      |---XXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.04.2012 r.

      |---XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.04.2012 r.

      |---XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA

      |---XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2012 r.

      |---XVII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011 r.

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Uchwały

|---Protokoły

|---Projekty uchwał

Sołectwa Gminy Krokowa

|---Statuty sołectw

|---Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa

|---Przedterminowe wybory Sołtysa Sołectwa Parszczyce

Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw Gminy Krokowa

|---Zarządzenia

|---Formularz konsultacji społecznych

|---Projekty statutów sołeckich

Przetargi

|---Ogłoszenia o przetargach

      |---Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - Sławoszyno

      |---Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu STAR 244

      |---Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

      |---Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - Słuchowo, Sławoszyno, Jeldzino i Wierzchucino, IV - Karwieńskie Błota i Sławoszyno, III - Sławoszyno, II - Połchówko

      |---Ogłoszenie przetargu ofertowego na poddzierżawę punktów usługowych na plażach morskich, położonych na terenie administracyjnym Gminy Krokowa

Oświata

|---Szkoły podstawowe

      |---Wnioski

      |---Ogłoszenia i informacje

|---Przedszkole

      |---Wnioski

      |---Ogłoszenia i informacje

|---Żłobki

      |---Wnioski

      |---Ogłoszenia i informacje

|---Dofinansowanie młodocianych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Krokowa

|---Rejestr

Organizacje pozarządowe

|---Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

      |---2014

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Zlecanie zadań w innym trybie

|---Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2014

      |---2015

|---Spotkania/szkolenia

|---Wnioski i formularze

      |---Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r.

      |---Oferta realizacji zadania publicznego.

      |--- Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r.

      |---Zaktualizowany harmonogram wzór 2018r.

      |---Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

|---Akty prawne dotyczące III sektora

      |---Aktualna ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

|---Sprawozadania

Rejestr instytucji kultury

|---Rejestr instytucji kultury

|---Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

|---Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej

|---Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych

Finanse

|---Budżet 2015

|---Budżet 2016

|---Budżet 2017

|---Budżet 2019

|---Sprawozdania finansowe

      |---za rok 2010

            |---IV kwartał 2010r.

            |---III kwartał 2010r.

            |---II kwartał 2010r.

            |---I kwartał 2010r.

      |---za rok 2019

      |---za rok 2018

            |---za III kwartał 2018 roku

            |---za II kwartał 2018 roku

            |---za I kwartał 2018 roku

      |---za rok 2017

            |---IV kwartał 2017

            |---za listopad 2017

            |---III kwartał 2017

            |---II kwartaŁ 2017

            |---I kwartał 2017

      |---za rok 2016

            |---IV kwartał 2016

            |---za listopad 2016

            |---III kwartał 2016

            |---II kwartał 2016

            |---I kwartał 2016

      |---za rok 2015

            |---za IV kwartał 2015

            |---listopad 2015

            |---III kwartał 2015

            |---II kwartał 2015

            |---I kwartał 2015r.

      |---za rok 2014

            |---IV kwartał 2014r.

            |---III kwartał 2014r.

            |---II kwartał 2014r.

            |---I kwartał 2014r.

      |---za rok 2013

            |---IV kwartał 2013r.

            |---III kwartał 2013r.

            |---II kwartał 2013r.

            |---I kwartał 2013r.

      |---za rok 2012

            |---IV kwartał 2012r.

            |---III kwartał 2012r.

            |---II kwartał 2012r.

            |---I kwartał 2012r.

      |---za rok 2011

            |---IV kwartał 2011r.

            |---III kwartał 2011r.

            |---II kwartał 2011r.

            |---I kwartał 2011r.

|---Sprawozdania z wykonania budżetu

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|---Kontrole RIO

|---Opinie RIO

Ewidencja Zabytków

|---Gminna Ewidencja Zabytków

Zagospodarowanie przestrzenne

|---Obwieszczenia i Informacje

|---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa

|---Projekty Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium

|---Uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

      |---Rejest obowiązujących planów

|--- Zasoby informacji przestrzennej Gminy Krokowa

|---Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym w latach 2009 - 2012 w gminie Krokowa

Zezwolenia na alkohol

|---Wnioski i oświadczenia

|---Harmonogram posiedzeń komisji

Imprezy masowe

|---Wnioski

Ochrona środowiska

|---Wykaz kart informacyjnych o środowisku - www.ekoportal.gov.pl

|---Obwieszczenia i Informacje

      |---2010

      |---2011

      |---2012

      |---2013

      |---2014

      |---2017

|---Publiczny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

      |---2010

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Wykaz wniosków o wydanie decyzji (A)

      |---2010

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Wykaz wydanych postanowień i decyzji (B)

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Wykaz kart informacyjnych (E)

      |---2007

      |---2008

      |---2009

      |---2010

      |---2016

      |---2015

            |---Wykaz kart E

      |---2014

      |---2013

      |---2012

      |---2011

|---Wykaz kart informacyjnych (F)

      |---2012

            |---2015

      |---2013

            |---Odargowo

            |---Wierzchucińskie Błota

      |---2014

            |---Żarnowiec

            |---Dębki południowo wschodnie

            |---Białogóra

            |---Lubkowo

            |---Brzyno

            |---Dębki południe

      |---2015

            |---Łąki Żarnowieckie

            |---Krokowa

            |---Działka 2397 obr.Karwieńskie Błota

            |---Łąki Odargowskie

            |---Kartoszyno

            |---Dębki centrum

            |---Dębki północno-zachodnie

|---Druki do pobrania

Woda i ścieki

|---Komunikaty

|---Jakość wody

|---Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

|---Opłaty za usługi wodne

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE

|---Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa.

|---Podmiot odbierający odpady komunalne od wlaścicieli nieruchomości

|---Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa

|---Płatności

|---Deklaracje

|---Informacje prawne

|---Uchwały

|---Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

|---Selektywna zbiórka

|---Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

      |---Analiza

            |---Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r.

|---Poziomy recyklingu w gminie

|---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|---Oprożnianie i transport nieczystości ciekłych

      |---REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW-USŁUGI ASENIZACYJNE

|---Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

|---Informacje i ogłoszenia

|---Instrukcja segregowania odpadów komunalnych w Gminie Krokowa

|---Wykaz przedsiębiorców odbierajacych odpady komunalne i ciekłe z terenu Gminy Krokowa

      |---REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW-USŁUGI ASENIZACYJNE

|---Druki do pobrania

|---Regulaminy utrzymania czystości i wywozu odpadów komunalnych

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

|---Druki do pobrania

|---Rejestr przedsiębiorstw

Druki do pobrania

|---Pobierz druki...

      |---Druki podatkowe 2016

      |---Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika