Gmina Krokowa
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540051287-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.
Krokowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521374-N-2019
Data: 05/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krokowa, Krajowy numer identyfikacyjny 19167552800000, ul. ul. Żarnowiecka  29, 84-110  Krokowa, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 675 41 00, e-mail zam.publ@krokowa.pl, faks 0-58 675 41 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krokowa.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-21, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-22, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych