Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów 2017-12-08 11:46:44 Składanie ofert w toku
2017-12-18
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa 2017-12-07 14:36:15 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 ? zadanie nr 2 2017-12-05 12:05:56 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 2017-11-23 14:34:42 Minął termin składania ofert
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa 2017-11-23 14:57:29 Minął termin składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów 2017-11-29 11:32:22 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej w miejscowości Krokowa 2017-10-13 13:44:06 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal 2017-10-06 13:16:20 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krokowa 2017-10-12 11:39:06 Minął termin składania ofert
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn.: Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Prusewo 2017-10-03 14:31:41 Minął termin składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Wierzchucinie na gabinet stomatologiczny 2017-10-12 10:20:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa ulicy Morskiej w miejscowości Wierzchucino 2017-10-12 10:21:35 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 ul. Wejherowska oraz przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej, w miejscowości Krokowa 2017-09-27 11:02:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa zjazdów wraz z budową chodników w miejscowości Karwieńskie Błoto I 2017-09-22 11:20:00 Minął termin składania ofert
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu minibus 2017-09-18 09:29:03 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku 2017-01-19 14:23:32 Składanie ofert w toku
2017-12-31
Link do zamówień publicznych 2016-02-17 08:09:03 Minął termin składania ofert