Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Żarnowiec 2018-08-02 14:36:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Łętowice 2018-07-04 11:12:20 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:40:57 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa w wysokości 4 787 464 złotych 2018-05-07 15:01:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych 2018-04-11 10:12:18 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Krokowej na żłobek publiczny oraz na wykonanie utwardzenia terenu dla zatoki przystankowej przy Szkole Podstawowej w Krokowej 2018-04-04 11:29:40 Minął termin składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krokowa wraz z jednostkami 2018-04-12 13:15:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa zejścia na plażę Nr 33 w miejscowości Białogóra 2018-03-14 10:54:32 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal 2018-03-22 09:00:18 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 roku 2018-01-19 13:47:10 Składanie ofert w toku
2018-12-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku 2017-01-19 14:23:32 Minął termin składania ofert
Link do zamówień publicznych 2016-02-17 08:09:03 Minął termin składania ofert