Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonywanie usług cateringowych 2017-08-18 11:22:55 Minął termin składania ofert
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych 2017-08-22 10:41:21 Minął termin składania ofert
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic Wrzosowej, Letniskowej, Liliowej i Łąkowej w miejscowości Dębki gm. Krokowa 2017-08-17 15:01:02 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich na terenie Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Krokowej 2017-07-26 10:10:48 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług cateringowych 2017-07-21 11:37:52 Minął termin składania ofert
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz robót remontowych w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Krokowa 2017-07-18 09:41:11 Minął termin składania ofert
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem socjalnym na terenie kompleksu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krokowej 2017-07-17 12:20:22 Minął termin składania ofert
Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem socjalnym na terenie kompleksu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krokowej 2017-07-06 16:03:59 Minął termin składania ofert
Remont budynku przedszkola 2017-06-09 14:00:56 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy terenu pomiędzy Zespołem Pałacowo ? Parkowym a Kościołem w Krokowej 2017-06-05 15:01:20 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz robót remontowych w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Krokowa 2017-06-02 12:52:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg oraz wykonanie mostu w miejscowości Dębki gm. Krokowa w formule zaprojektuj i wybuduj 2017-05-30 10:22:41 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych 2017-04-04 11:27:32 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku 2017-01-19 14:23:32 Składanie ofert w toku
2017-12-31
Link do zamówień publicznych 2016-02-17 08:09:03 Minął termin składania ofert