Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa dróg oraz wykonanie mostu w miejscowości Dębki gm. Krokowa w formule zaprojektuj i wybuduj 2017-04-27 14:39:46 Składanie ofert w toku
2017-05-12
Wznowienie granic działek położonych w obrębach Odargowo i Żarnowiec 2017-04-12 10:05:52 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy terenu pomiędzy Zespołem Pałacowo - Parkowym a Kościołem w Krokowej 2017-04-25 14:42:43 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Krokowa 2017-03-15 13:12:13 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa w wysokości do kwoty 5 174 853 złotych 2017-03-14 14:34:13 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal 2017-03-02 09:46:59 Minął termin składania ofert
Uzupełnienie zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 2017-02-15 11:30:34 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych 2017-04-04 11:27:32 Minął termin składania ofert
Plan postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 roku 2017-01-19 14:23:32 Składanie ofert w toku
2017-12-31
Wykonanie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sławoszyno 2017-02-03 13:45:37 Minął termin składania ofert
Link do zamówień publicznych 2016-02-17 08:09:03 Minął termin składania ofert