Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Mruk Brygida Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:10:08 dodanie dokumentu
Mroczkowska Danuta Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:09:44 dodanie dokumentu
Minga Beata Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:09:28 dodanie dokumentu
Kohnke Krystyna Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:09:12 dodanie dokumentu
Jezierska Kamila Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:08:57 dodanie dokumentu
Jeka Joanna Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:08:40 dodanie dokumentu
Grabski Leszek Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:08:21 dodanie dokumentu
Gordziej Lucjan Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:06:43 dodanie dokumentu
Dettlaff Zenon Dariusz Kaleta 2018-05-21 09:06:28 dodanie dokumentu
XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-05-18 13:37:10 dodanie dokumentu
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2018-05-18 11:12:21 edycja dokumentu
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2018-05-18 11:12:05 usunięcie załacznika
Uchwała nr XLVI/412/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa Dorota Herta 2018-05-18 10:55:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/413/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa Dorota Herta 2018-05-18 10:51:09 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy KROKOWA z dnia 18 maja 2018r. - Wójt Gminy Krokowa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krokowa - części działki nr 371 o powierzchni 1.13 ha, położonej w obrębie Karwieńskie Błota, ogłoszony na dzień 28 maja 2018 r. na godz. 12.00. Dariusz Kaleta 2018-05-18 10:02:13 dodanie dokumentu
test Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:47:30 usunięcie dokument
test Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:47:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:44:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:44:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:35:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:35:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:33:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rekrutacji Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:20:39 dodanie dokumentu
Karta zgłoszenia Dariusz Kaleta 2018-05-17 14:18:27 dodanie dokumentu
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-05-15 12:12:09 dodanie dokumentu
Protokół nr XLV/2018 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.02.2018 r Dominika Olszewska 2018-05-14 13:17:55 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/421/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/383/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 11.01.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dominika Olszewska 2018-05-14 13:09:23 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/420/2018 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, Dominika Olszewska 2018-05-14 13:07:36 dodanie dokumentu
? Nr XLVIII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2018-05-14 13:07:06 dodanie dokumentu
? Nr XLVIII/418/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; Dominika Olszewska 2018-05-14 13:06:55 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:46 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:39 usunięcie załacznika
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:33 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:27 usunięcie załacznika
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:56 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:24 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:17 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do zbycia: Sobieńczyce nr. działki: 125/3, 125/4 Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:22:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o: "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:46 dodanie dokumentu
"Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:32 dodanie dokumentu