Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XXXIX/350/2017 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2018 roku; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:25 dodanie dokumentu
? Nr XXXIX/349/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:49:15 dodanie dokumentu
? Nr XXXVIII/348/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominika Olszewska 2017-12-07 10:48:38 dodanie dokumentu
? Nr XXXVIII/347/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-12-07 10:48:27 dodanie dokumentu
Uchwała NR 128/g235/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2018 -2028 Ewa Szymańska 2017-12-07 10:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała NR 129/g235/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Krokowa na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Ewa Szymańska 2017-12-07 10:11:42 dodanie dokumentu
uchwała Ewa Szymańska 2017-12-06 14:01:05 usunięcie dokument
uchwała Ewa Szymańska 2017-12-06 13:58:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-12-05 13:45:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 1 grudnia 2017 roku o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej. Dariusz Kaleta 2017-12-05 10:02:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-12-04 14:27:19 edycja dokumentu
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów Mariusz Domachowski 2017-12-02 13:45:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 720, 220/46, 220/15÷220/41 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa. Dorota Herta 2017-11-30 15:32:50 dodanie dokumentu
5. Zarządzenie Nr SOI.KR.779.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Dariusz Kaleta 2017-11-30 13:10:32 dodanie dokumentu
4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. o liczbie mieszkańców w Gminie Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-11-30 13:10:12 dodanie dokumentu
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2017-11-30 13:09:52 dodanie dokumentu
2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych dla zgłoszenia kandydatów w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2017-11-30 13:08:43 dodanie dokumentu
1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim Dariusz Kaleta 2017-11-30 13:08:25 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1, 647/2, 646/1. 646/2 Dariusz Kaleta 2017-11-30 10:13:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/2, 841/3, 841/4, 844/3 Dariusz Kaleta 2017-11-30 10:12:01 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3, 844/2 Dariusz Kaleta 2017-11-30 10:05:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1, 841/2 Dariusz Kaleta 2017-11-30 10:01:03 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:58:45 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:57:23 usunięcie dokument
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:56:40 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:55:26 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:55:04 edycja dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:54:01 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/45, 220/44, 220/43, 220/42, 220/41, 220/40, 220/39 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:52:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Lubocino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00012835/3 o numerze działki: 64/13 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:48:06 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerze działki: 114/7, 114/8 Dariusz Kaleta 2017-11-30 09:46:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim Dariusz Kaleta 2017-11-28 11:44:05 dodanie dokumentu
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-11-27 14:47:37 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 ? zadanie nr 2 Mariusz Domachowski 2017-11-27 13:22:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5 w obrębie Brzyno" Dariusz Kaleta 2017-11-24 13:28:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-11-24 13:27:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-11-24 13:27:16 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-11-22 13:20:45 usunięcie załacznika
Oferta realizacji zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-11-22 13:20:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:20:31 dodanie dokumentu