Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:20:15 dodanie dokumentu
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:19:40 usunięcie załacznika
Zaktualizowany harmonogram wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:19:34 dodanie dokumentu
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:19:00 dodanie dokumentu
Oferta realizacji zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:17:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursowe Wójta Gminy Krokowa na 2018 r Dariusz Kaleta 2017-11-20 13:12:37 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Dariusz Kaleta 2017-11-17 11:49:23 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-11-17 11:47:45 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Krokowa - Bożena Szczypior Dariusz Kaleta 2017-11-17 11:47:33 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-11-17 11:47:22 edycja dokumentu
19. Green Waste Spółka z o.o. ul. Łużycka 87, 74-101 Gryfino Dariusz Kaleta 2017-11-17 09:16:30 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Dariusz Kaleta 2017-11-17 09:14:03 usunięcie załacznika
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Dariusz Kaleta 2017-11-17 09:13:48 edycja dokumentu
Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-11-17 09:11:53 usunięcie załacznika
Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-11-17 09:11:38 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 Mariusz Domachowski 2017-11-15 11:24:44 dodanie dokumentu
STYPENDIA RADY GMINY KROKOWA ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Dominika Olszewska 2017-11-10 11:42:40 usunięcie dokument
Wniosek o przyznanie Stypendium Naukowego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-11-10 11:42:37 usunięcie dokument
Regulamin przyznawania Stypendiów Naukowych Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-11-10 11:42:32 usunięcie dokument
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-11-09 10:39:29 dodanie dokumentu
Harmonogram posiedzeń komisji Dariusz Kaleta 2017-11-08 10:20:13 edycja dokumentu
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-10-31 12:31:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obrębie Lubocino. gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:17:13 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obrębie Lubocino. gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:16:17 dodanie dokumentu
Weryfikacja wymaganych dokumentów w konkursie na sekretarza szkoły Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:04:22 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-30 09:58:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-30 09:58:24 edycja dokumentu
Zygmunt Piontek - Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-26 13:25:42 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Ewa Szymańska 2017-10-23 14:00:01 dodanie dokumentu
RB-N-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Ewa Szymańska 2017-10-23 13:59:16 dodanie dokumentu
RB-NDS-sprawozdanie o nadwyżce deficycie. Ewa Szymańska 2017-10-23 13:58:32 dodanie dokumentu
RB 34 S-sprawozdanie z wykonania dochodów. Ewa Szymańska 2017-10-23 13:57:35 dodanie dokumentu
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-10-23 13:56:45 dodanie dokumentu
RB 27S -sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-10-23 13:55:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.03.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-10-23 12:22:53 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32. Dariusz Kaleta 2017-10-23 08:44:22 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa, nr. 220/45, 220/44, 220/43, 220/42, 220/41, 220/40, 220/39, 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33. Dariusz Kaleta 2017-10-23 08:42:36 dodanie dokumentu
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów Mariusz Domachowski 2017-10-20 12:18:12 dodanie dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:09:12 edycja dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:08:19 usunięcie załacznika