Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:08:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr działki 64/13 Dariusz Kaleta 2017-10-16 12:22:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-16 12:17:20 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-16 11:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.733.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Sobieńczyce, stanowiącej własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-10-16 08:08:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec Dorota Herta 2017-10-13 13:21:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec Dorota Herta 2017-10-13 13:20:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39, położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa. Dorota Herta 2017-10-13 13:12:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/2 , 841/3 , 841/4 i 844/3 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:36:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:52 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:43 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:30 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:32:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:31:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:29:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-13 09:24:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-13 09:20:40 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-10-12 09:07:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerze działki: 144/7 i 114/8 Dariusz Kaleta 2017-10-12 08:55:00 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-10-12 08:51:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:59:19 dodanie dokumentu
Kwestionariusz Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:59:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:58:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości na zbycie udziałów nieruchomości wspólnej Nr. 13/11 Dariusz Kaleta 2017-10-09 08:46:20 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIV/2017 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 01.06.2017 r Dominika Olszewska 2017-10-05 12:27:58 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIII/2017 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 27.04.2017 r Dominika Olszewska 2017-10-05 12:27:20 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/346/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:26:20 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/345/2017 w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1500G Białogóra ? Słuchowo i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:26:10 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/344/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki w miejscowości Karlikowo; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:59 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/343/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów z nieruchomości wspólnej na rzecz lokali wyodrębnionych wraz ze zgodą na zmianę udziałów przynależnych do lokali we współwłasności nieruchomości położonej w Wierzchucinie przy ulicy Leśnej 24; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:49 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:41 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:32 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, stanowiącej własność Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:18 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/339/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:09 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/338/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Krokowa w języku kaszubskim; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:59 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/337/2017 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Krokowa do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:50 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/336/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:37 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/335/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:38 dodanie dokumentu