Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XLV/395/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2018 roku Dominika Olszewska 2018-03-12 14:19:55 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal Mariusz Domachowski 2018-03-12 14:10:26 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Krokowa za 2017 r. Dariusz Kaleta 2018-03-12 13:57:02 dodanie dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-03-12 10:34:51 edycja dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-03-12 10:33:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. Dariusz Kaleta 2018-03-07 10:19:37 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:35 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:25 usunięcie załacznika
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:12 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:05 usunięcie załacznika
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:35:05 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:34:40 usunięcie załacznika
Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:03:51 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Anna Nowak 2018-03-01 14:33:42 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Anna Nowak 2018-03-01 14:33:14 usunięcie dokument
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Anna Nowak 2018-03-01 14:31:10 dodanie dokumentu
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Anna Nowak 2018-03-01 14:30:09 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2018-03-01 14:28:53 dodanie dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu tertorialnego Anna Nowak 2018-03-01 14:27:24 dodanie dokumentu
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Anna Nowak 2018-03-01 14:26:30 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-03-01 14:25:46 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-03-01 14:24:40 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-03-01 14:23:41 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Anna Nowak 2018-03-01 14:22:44 edycja dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Anna Nowak 2018-03-01 14:22:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięciu polegającym na " Dariusz Kaleta 2018-03-01 14:21:47 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięciu polegającym na "rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Dariusz Kaleta 2018-03-01 14:21:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięciu polegającym na " Dariusz Kaleta 2018-03-01 14:20:54 dodanie dokumentu
Uchwały Dariusz Kaleta 2018-02-28 14:54:49 edycja dokumentu
Uchwały Dariusz Kaleta 2018-02-28 14:54:38 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Nr. działki: 89/5 Obręb: Słuchowo Dariusz Kaleta 2018-02-23 13:13:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Bioto Drugie - Goszczyno" Dariusz Kaleta 2018-02-23 13:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr Ośw.857.VII.2018 z dnia 19.02.2018 r. - upoważnienie do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń w rejestrze instytucji kultury Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-02-22 12:45:52 dodanie dokumentu
XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-02-21 08:58:37 dodanie dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-02-16 13:50:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV, linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a) 416/1-x1, 416/1-x2, 412/17, 417/3, 412/18, 412/19, 416/2, 416/3, 416/4, 408/3, 410/9, 411, 419/11 ? kabel elektroenergetyczny SN 15kV, obręb Karwieńskie Błota, działki nr: a) 475, 517/47, 518, 521/13 ? kabel elektroenergetyczny SN 15kV, b) 476, 506/5 ? kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV, c) 1520 ? stacja transformatorowa SN 15/0,4 kV/kV, kabel elektroenergetyczny SN 15kV, kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV, d) 510/21, 510/4, 510/29, 510/8, 508/7, 506/10, 500/9, 500/10, 500/11 ? kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV, e) 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/22, 510/23, 510/24, 510/25, 510/26, 510/27, 510/28, 510/6, 510/7, 508/1, 508/12, 508/13, 508/14, 508/3, 508/4, 508/9, 508/10, 508/11, 508/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/2, 506/3, 506/4, 502, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519 ? kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV, szafka pomiarowa. Dorota Herta 2018-02-14 11:32:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.06.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2018-02-14 11:31:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.12.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2018-02-12 14:34:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. Dariusz Kaleta 2018-02-06 12:05:08 dodanie dokumentu
Protokół nr XLII/2017 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 23.11.2017 r Dominika Olszewska 2018-02-06 08:07:31 dodanie dokumentu