Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Dominika Olszewska 2018-08-16 08:44:44 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Dominika Olszewska 2018-08-16 08:44:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.07.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa. Dorota Herta 2018-08-14 15:18:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.06.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 13/2 i 14/39 w obr. Minkowice , gm. Krokowa Dorota Herta 2018-08-14 15:16:37 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory Sołtysa Sołectwa Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-08-13 12:25:13 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:14:55 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:14:23 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:11:56 edycja dokumentu
Protokół z kompleksowej kontroli Gminy Krokowa przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Krokowa przez Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2017 r. Anna Nowak 2018-08-08 11:11:13 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:24:25 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:24:01 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych Dariusz Kaleta 2018-08-06 12:23:45 dodanie dokumentu
Przedterminowe wybory Sołtysa Sołectwa Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-08-06 11:13:18 dodanie dokumentu
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola Dariusz Kaleta 2018-08-01 09:00:57 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:03:45 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:03:15 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-07-30 15:02:48 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-07-30 15:02:22 dodanie dokumentu
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-07-30 15:01:47 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2018-07-30 15:01:05 dodanie dokumentu
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:53:43 edycja dokumentu
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Dariusz Kaleta 2018-07-27 09:54:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 10:47:01 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 10:45:33 usunięcie załacznika
Poziom recyklingu 2017 Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:44:15 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:42:57 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:42:51 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11.07.2018r. Dominika Olszewska 2018-07-23 13:03:46 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2017 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Dariusz Kaleta 2018-07-23 11:59:58 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Żarnowiec Mariusz Domachowski 2018-07-17 14:05:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych Dariusz Kaleta 2018-07-12 14:27:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wierzchucino, Tyłowo, Sławoszyno, Słuchowo Dariusz Kaleta 2018-07-12 13:43:00 dodanie dokumentu
JAROSŁAW ZIELONKA Dominika Olszewska 2018-07-11 13:03:15 dodanie dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:03:01 dodanie dokumentu
PIOTR PIONTKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:48 dodanie dokumentu
PIOTR OKOŃ Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:30 dodanie dokumentu
WŁADYSŁAW MIĄSKOWSKI Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:17 dodanie dokumentu
IRENEUSZ ŁEPEK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:00 dodanie dokumentu
MAREK KRZEBIETKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:42 dodanie dokumentu