Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:47:01 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:57 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:51 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:27 dodanie dokumentu
Wykaz działek gminnych do zbycia, położonych w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa (w linii prostej do Morza Bałtyckiego 2 km). UNIKATOWE MIEJSCE, WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:29:08 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-09-01 11:44:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr 081/g.235/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2017 roku Ewa Szymańska 2017-08-30 08:33:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 081/g.235/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2017 roku Ewa Szymańska 2017-08-30 08:32:37 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:17:06 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:16:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie o budowie zakładu produkcyjnego - piekarni-cukierni wraz z niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:15:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-08-29 14:16:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-08-28 14:10:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-08-28 14:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FIN.696.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 sierpnia 2017 roku W sprawie składania materiałów planistycznych iwniosków do opracowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na 2018 rok Dariusz Kaleta 2017-08-28 13:30:44 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:51:40 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerach działek: 114/7, 114/8 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:49:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerach działek: 841/1, 843/2 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:47:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerach działek: 647/1, 647/2 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:44:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki" Dariusz Kaleta 2017-08-25 11:00:39 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-25 10:58:58 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-25 10:58:52 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-25 10:58:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 dla działek nr: 841/2, 841/3, 841/4, 844/3 Dariusz Kaleta 2017-08-25 10:53:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 dla działek nr: 841/2, 841/3, 841/4, 844/3 Dariusz Kaleta 2017-08-25 10:53:29 dodanie dokumentu
Kontrola posesji w zakresie korzystania z sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dariusz Kaleta 2017-08-25 08:39:43 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-08-17 09:56:42 dodanie dokumentu
WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH USŁUGI ASENIZACYJNE NA TERENIE GMINY KROKOWA Monika Stencel-Kansy 2017-08-10 11:59:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-08-09 08:17:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-08-09 08:15:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV relacji Białogóra - Dębki o długości 6959 mb, obręb Białogóra działki nr: 64/2, 105, 104, 119 i obr. Wierzchucino działki nr : 1090, 1126, 1130,1128, 484,557,558,559,467/2, Dorota Herta 2017-08-07 15:15:30 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług cateringowych Mariusz Domachowski 2017-08-03 12:36:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie skrzyżowania na części działek nr 55/13, 56, 57 w Kłaninie w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa Dorota Herta 2017-08-01 15:31:08 dodanie dokumentu
Zastępczy punkt poboru wody - Żarnowiec Dariusz Kaleta 2017-07-31 10:05:44 dodanie dokumentu
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich w ramach projektu pn.: Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznych Mariusz Domachowski 2017-07-28 11:33:59 dodanie dokumentu
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic Wrzosowej, Letniskowej, Liliowej i Łąkowej w miejscowości Dębki gm. Krokowa Mariusz Domachowski 2017-07-28 11:31:27 dodanie dokumentu
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5w obrębie Brzyno? Dariusz Kaleta 2017-07-27 15:05:15 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-07-27 15:02:40 edycja dokumentu