Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:43:29 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-04-30 11:41:22 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 Dariusz Kaleta 2018-04-30 09:39:40 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:35:37 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:35:31 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Sulicice. Żarnowiec, Brzyno, Karwieńskie Błota  Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:31:51 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/417/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 274/XLIII/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej? w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej? oraz ustalenia jej statutu. Dominika Olszewska 2018-04-25 10:25:11 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/416/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w nieruchomości położonej w Krokowej na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej, Dominika Olszewska 2018-04-25 10:25:02 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/415/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2018-04-25 10:24:53 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/414/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; Dominika Olszewska 2018-04-25 10:24:41 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". Dariusz Kaleta 2018-04-23 12:38:19 edycja dokumentu
XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-04-18 12:57:31 dodanie dokumentu
Druk zgłoszenia kandydata na Urzędnika Wyborczego Dariusz Kaleta 2018-04-18 11:52:44 dodanie dokumentu
Lista brakujących Urzędników Wyborczych Dariusz Kaleta 2018-04-18 11:52:28 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia dotyczące naboru Urzędników Wyborczych Dariusz Kaleta 2018-04-18 11:52:05 dodanie dokumentu
Pismo DSŁ-071-03_2018 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Dariusz Kaleta 2018-04-18 11:51:44 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Krokowa w wysokości 4 787 464 złotych Mariusz Domachowski 2018-04-17 12:50:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.01.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2018-04-16 13:03:37 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2018-04-16 12:43:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/411/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dariusz Kaleta 2018-04-12 14:11:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/406/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dariusz Kaleta 2018-04-12 14:11:10 dodanie dokumentu
Informacja o powołaniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I Dariusz Kaleta 2018-04-12 14:10:23 dodanie dokumentu
Wzory oświadczeń majątkowych Dariusz Kaleta 2018-04-12 14:07:28 dodanie dokumentu
Formularz oświadczenia majątkowego 2018 Dariusz Kaleta 2018-04-12 14:07:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/394/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa Dorota Herta 2018-04-12 08:27:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/393/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa Dorota Herta 2018-04-12 08:23:42 dodanie dokumentu
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych Mariusz Domachowski 2018-04-06 08:30:39 dodanie dokumentu
Protokół nr XLIV/2018 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 25.01.2018 r Dominika Olszewska 2018-04-05 12:20:18 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/413/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa Dominika Olszewska 2018-04-05 12:19:22 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/412/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa Dominika Olszewska 2018-04-05 12:19:14 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/411/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dominika Olszewska 2018-04-05 12:18:58 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/410/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. Dominika Olszewska 2018-04-05 12:18:42 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/409/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, na rzecz użytkownika wieczystego. Dominika Olszewska 2018-04-05 12:18:34 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/408/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lubkowie na rzecz osoby fizycznej. Dominika Olszewska 2018-04-05 12:18:27 dodanie dokumentu
? Nr XLVI/407/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa, działki położonej w Dębkach, obręb Żarnowiec, od osoby fizycznej. Dominika Olszewska 2018-04-05 12:18:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ?Projekcie robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". Dariusz Kaleta 2018-04-05 09:22:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych: Lubocino -11 maja 2018 r., Sławoszynko, obręb Slawoszyno -11, 18 i 25 lutego 2018r. Dariusz Kaleta 2018-04-05 08:19:34 usunięcie dokument
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-04 14:23:50 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-04 14:20:33 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-04 14:20:11 usunięcie dokument