Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-07-27 15:02:31 usunięcie załacznika
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.04.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-07-26 15:01:24 dodanie dokumentu
Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2017 Dariusz Kaleta 2017-07-26 14:16:24 edycja dokumentu
Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2017 Dariusz Kaleta 2017-07-26 14:16:19 usunięcie załacznika
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich na terenie Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Krokowej Mariusz Domachowski 2017-07-26 10:10:43 usunięcie załacznika
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz prac remontowo-konserwatorskich na terenie Zespołu Pałacowo ? Parkowego w Krokowej Mariusz Domachowski 2017-07-24 13:03:05 dodanie dokumentu
Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2017 Dariusz Kaleta 2017-07-24 12:40:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 698/11 obręb Wierzchucino, gmina Krokowa. Dorota Herta 2017-07-20 16:00:26 dodanie dokumentu
RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce- deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Ewa Szymańska 2017-07-20 10:58:33 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-07-20 10:58:01 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:57:24 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:56:49 dodanie dokumentu
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-07-20 10:56:16 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-07-20 10:53:55 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-07-20 10:53:16 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:52:47 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:52:11 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:51:40 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:51:03 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ewa Szymańska 2017-07-20 10:50:23 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ewa Szymańska 2017-07-20 10:50:13 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-20 10:49:50 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/324/2017 w sprawie udzielenia Wójta Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2016 rok Dominika Olszewska 2017-07-20 08:26:52 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/323/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2016 rok; Dominika Olszewska 2017-07-20 07:47:33 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/322/2017 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kłanino, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:23:12 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/321/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchucino gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:22:39 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/320/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławoszynie; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:21:16 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/319/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:21:02 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/318/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:20:46 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/317/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:20:07 dodanie dokumentu
MAREK KRZBIETKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:19:07 dodanie dokumentu
IRENEUSZ ŁEPEK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:53 dodanie dokumentu
ZYGMUNT BARAN Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:42 dodanie dokumentu
GRAŻYNA BRADTKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:12 dodanie dokumentu
PIOTR PIONTKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:55 dodanie dokumentu
JAROSŁAW ZIELONKA Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:43 dodanie dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:33 edycja dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:17 dodanie dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:14 edycja dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:16:49 dodanie dokumentu