Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:20:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:35:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:34:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:47:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2017 Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:43:07 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2017 Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:41:56 usunięcie załacznika
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:13:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:12:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:11:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:11:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39 , położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa Dorota Herta 2018-01-02 12:49:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPGN.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2018-01-02 12:48:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-12-29 13:05:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 29 grudnia 2017 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krokowa w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. Dariusz Kaleta 2017-12-29 13:03:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2017-12-28 09:12:17 dodanie dokumentu
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-12-21 14:18:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 720, 220/46, 220/15÷220/41 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa Dorota Herta 2017-12-21 11:11:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.08.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-12-18 15:17:35 dodanie dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-12-18 14:17:36 edycja dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-12-18 14:17:27 usunięcie załacznika
Aktualna ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:57:46 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:32:05 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:31:47 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:31:20 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:15:21 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:09:14 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:08:56 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:05:44 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:04:12 usunięcie dokument
Oferta realizacji zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:03:12 dodanie dokumentu
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:02:27 dodanie dokumentu
Zaktualizowany harmonogram wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:01:23 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:59:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:55:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:55:14 usunięcie dokument
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:54:39 dodanie dokumentu
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ( Wzór na 2017r) Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:46 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:43 usunięcie dokument
Zaktualizowany harmonogram wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:41 usunięcie dokument
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:39 usunięcie dokument