Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Dariusz Kaleta 2018-03-30 12:29:53 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Anna Nowak 2018-03-27 11:46:43 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Anna Nowak 2018-03-27 11:44:38 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-03-27 11:43:46 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-03-27 11:43:28 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Krokowa wraz z jednostkami Mariusz Domachowski 2018-03-23 12:13:33 dodanie dokumentu
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego Dariusz Kaleta 2018-03-21 12:04:44 dodanie dokumentu
XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-03-20 12:45:36 dodanie dokumentu
Regulamin Klubu Dominika Olszewska 2018-03-20 12:43:34 dodanie dokumentu
Zgłoszenie Klubu Dominika Olszewska 2018-03-20 12:43:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do oddania w użyczenie. Obręb: Wierzchucino, Brzyno, Białogóra, Karwieńskie Błota, Sulicice, Żarnowiec Dariusz Kaleta 2018-03-16 11:53:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do oddania w użyczenie. Obręb: Wierzchucino, Brzyno, Białogóra, Karwieńskie Błota, Sulicice, Żarnowiec Dariusz Kaleta 2018-03-16 11:53:34 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do oddania w użyczenie. Obręb: Wierzchucino, Brzyno, Białogóra, Karwieńskie Błota, Sulicice, Żarnowiec Dariusz Kaleta 2018-03-16 11:53:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" Dariusz Kaleta 2018-03-15 13:52:40 dodanie dokumentu
DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO Dominika Olszewska 2018-03-15 13:44:27 edycja dokumentu
DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO Dominika Olszewska 2018-03-15 13:44:01 usunięcie załacznika
Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa zejścia na plażę Nr 33 w miejscowości Białogóra Mariusz Domachowski 2018-03-14 10:53:46 dodanie dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-03-13 09:03:20 edycja dokumentu
Protokół nr XLIII/2018 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 11.01.2018 r Dominika Olszewska 2018-03-12 14:24:41 dodanie dokumentu
? Nr XLV/406/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dominika Olszewska 2018-03-12 14:21:44 dodanie dokumentu
? Nr XLV/405/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krokowa dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:21:34 dodanie dokumentu
? Nr XLV/404/2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenie przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolu publicznych Dominika Olszewska 2018-03-12 14:21:24 dodanie dokumentu
? Nr XLV/403/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa w ramach konkursu pn. ?Czyste powietrze Pomorza? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:21:14 dodanie dokumentu
? Nr XLV/402/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Dębkach, obręb Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:21:05 dodanie dokumentu
? Nr XLV/401/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w gminie Krokowa. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:57 dodanie dokumentu
? Nr XLV/400/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonej w obrębie Brzyno. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:45 dodanie dokumentu
? Nr XLV/399/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w obrębie Białogóra. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:36 dodanie dokumentu
? Nr XLV/398/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:23 dodanie dokumentu
? Nr XLV/397/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Żarnowiec wraz z udziałem w gruncie, na rzecz Gminy Krokowa, w zamian za ustanowienie umowy dożywocia. Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:13 dodanie dokumentu
? Nr XLV/396/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sławoszynko, sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze gm. Krokowa Dominika Olszewska 2018-03-12 14:20:04 dodanie dokumentu
? Nr XLV/395/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2018 roku Dominika Olszewska 2018-03-12 14:19:55 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal Mariusz Domachowski 2018-03-12 14:10:26 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Krokowa za 2017 r. Dariusz Kaleta 2018-03-12 13:57:02 dodanie dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-03-12 10:34:51 edycja dokumentu
Rekrutacja Dariusz Kaleta 2018-03-12 10:33:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. Dariusz Kaleta 2018-03-07 10:19:37 dodanie dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:35 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:25 usunięcie załacznika
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:12 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-03-05 09:36:05 usunięcie załacznika