Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:33 edycja dokumentu
Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:48:27 usunięcie załacznika
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:56 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:24 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Kaleta 2018-05-11 10:47:17 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonych do zbycia: Sobieńczyce nr. działki: 125/3, 125/4 Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:22:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o: "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:46 dodanie dokumentu
"Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:20:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2018-05-09 12:18:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Krokowa z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Dariusz Kaleta 2018-05-08 10:37:10 edycja dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Krokowa z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Dariusz Kaleta 2018-05-08 10:36:55 dodanie dokumentu
I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych w obrębie Białogóra i Wierzchucino Dariusz Kaleta 2018-05-02 11:51:38 edycja dokumentu
I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych w obrębie Białogóra i Wierzchucino Dariusz Kaleta 2018-05-02 11:06:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko Dariusz Kaleta 2018-05-02 10:38:24 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2017 r. Dariusz Kaleta 2018-04-30 15:05:46 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2018-04-30 11:56:48 dodanie dokumentu
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:54:17 dodanie dokumentu
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-04-30 11:52:56 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-04-30 11:52:40 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:52:23 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:52:05 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-04-30 11:51:33 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:51:27 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:51:19 usunięcie dokument
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-04-30 11:51:10 usunięcie dokument
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-04-30 11:50:59 usunięcie dokument
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2018-04-30 11:48:28 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2018-04-30 11:46:35 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:45:02 dodanie dokumentu
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2018-04-30 11:43:29 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Anna Nowak 2018-04-30 11:41:22 dodanie dokumentu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 Dariusz Kaleta 2018-04-30 09:39:40 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:35:37 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:35:31 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Sulicice. Żarnowiec, Brzyno, Karwieńskie Błota  Dariusz Kaleta 2018-04-25 14:31:51 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/417/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 274/XLIII/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej? w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury pod nazwą ?Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej? oraz ustalenia jej statutu. Dominika Olszewska 2018-04-25 10:25:11 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/416/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w nieruchomości położonej w Krokowej na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej, Dominika Olszewska 2018-04-25 10:25:02 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/415/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2018-04-25 10:24:53 dodanie dokumentu
? Nr XLVII/414/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok; Dominika Olszewska 2018-04-25 10:24:41 dodanie dokumentu
Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". Dariusz Kaleta 2018-04-23 12:38:19 edycja dokumentu