Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o losowaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu szkoleń członków Gminnych Komisji Wyborczych Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:56:34 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 09:52:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dariusz Kaleta 2018-10-02 09:49:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Wierzchucinie, na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2018-09-28 09:30:17 dodanie dokumentu
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej Dariusz Kaleta 2018-09-27 13:56:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Dariusz Kaleta 2018-09-26 14:15:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:37:32 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:37:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:36:14 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-25 08:09:58 dodanie dokumentu
Informacje Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. o obwodach głosowania Dariusz Kaleta 2018-09-24 14:15:06 dodanie dokumentu
WÓJT GMINY KROKOWA zaprasza do udziału w przetargu w dniu 5 listopada 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości SŁAWOSZYNKO, obręb SŁAWOSZYNO Dariusz Kaleta 2018-09-24 14:13:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. Dariusz Kaleta 2018-09-20 12:00:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. Dariusz Kaleta 2018-09-20 11:59:48 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 Dariusz Kaleta 2018-09-19 10:33:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/466/2018 RADY GMINY KROKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Dariusz Kaleta 2018-09-17 14:33:17 dodanie dokumentu
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2019. Dariusz Kaleta 2018-09-14 11:51:14 dodanie dokumentu
Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-09-13 13:39:19 dodanie dokumentu
Informacja Urzędnika Wyborczego o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:34 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Krokowa i kandydatów na Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:21 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie składu i siedziby komisji Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:29:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy KROKOWA Nr ZPGN.6870.171.2018.MK z dnia 12 września 2018r. Dariusz Kaleta 2018-09-12 14:45:09 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-12 09:19:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów za młodocianego Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:41:45 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:40:59 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:40:05 usunięcie dokument
Oświadczenie OHP Dariusz Kaleta 2018-09-11 10:43:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości refundacji z OHP Dariusz Kaleta 2018-09-11 10:42:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:40:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:40:10 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:39:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku ..KARLIKOWO" położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj, pomorskie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 11:40:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino, przeznaczonych do oddania w użyczenie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:30:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.09.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości w obrębie Brzyno przeznaczonej do dzierżawy Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:28:55 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-06 13:24:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie obwodowej komisji Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:53:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o kandydatach na sołtysa Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:52:44 dodanie dokumentu