Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-04-03 18:57:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/158/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-04-02 22:11:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr Nr XV/160/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-04-02 22:05:51 edycja dokumentu
Uchwała nr Nr XV/160/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-04-02 22:00:39 edycja dokumentu
Uchwała nr Nr XV/160/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-04-02 22:00:39 edycja dokumentu
Uchwała nr Nr XV/160/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo, gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-04-02 22:00:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/174/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 451/1 położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa - Dariusz Kaleta 2012-04-02 21:55:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/174/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 451/1 położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa - Dariusz Kaleta 2012-04-02 21:53:07 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:31:12 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:29:51 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:29:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:28:55 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:27:00 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:26:23 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:26:14 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:26:06 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:25:56 usunięcie załacznika
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:23:10 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:23:06 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:22:54 usunięcie dokument
Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:22:29 edycja dokumentu
Wykaz raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2012 rok Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:22:04 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2012 rok Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:21:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:21:36 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:20:56 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:20:51 dodanie dokumentu
2. Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2012 ? 2015 z perspektywą na lata 2016 ? 2019 Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:19:57 dodanie dokumentu
1.Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:19:15 edycja dokumentu
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:16:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS Dariusz Kaleta 2012-03-30 12:13:28 dodanie dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:44:19 dodanie dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:44:03 usunięcie dokument
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:43:43 edycja dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:42:55 edycja dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:42:24 edycja dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-03-29 11:42:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn, dla zasilania działek w obr. Wierzchucino Dariusz Kaleta 2012-03-29 09:25:17 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne Dariusz Kaleta 2012-03-29 09:23:06 dodanie dokumentu
Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa Dominika Olszewska 2012-03-29 07:51:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dominika Olszewska 2012-03-28 15:18:55 dodanie dokumentu