Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VI/52/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie gruntu położonego w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 10:00:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:58:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/50/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:57:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/49/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia miejscowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:53:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:51:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/43/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie oddania do Powiatu Puckiego drogi powiatowej nr 1503G od km 0+000 do km 1+280 i od km 4+700 do km 7+000 oraz od km 7+000 do km 9+300 na odcinku Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno? Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/42/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 27 marca 2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:49:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/41/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 27 marca 2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:48:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/40/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/2/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/39/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I/DB/AO/KJ/7041-44-27/1/11 z dnia 4 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:46:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/37/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Elżbietę Carnelli Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:44:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/36/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę Pisarczyk Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:42:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/35/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwał Nr III/22/2010 i Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę, Barbarę i Stanisława Dąbrowskich Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:41:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/34/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Luzino, Gminą Gniewino, Gminą Choczewo, Gminą Wejherowo i Gminą Łęczyce Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:38:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/33/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXXIV/ 324 / 2005 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:37:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/IV/2002 Rady Gminy Krokowa z dnia 12.12.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:35:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/304/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 września 2009 roku dotyczącej wyboru przedstawicieli Gminy Krokowa do Stowarzyszenia "Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka" Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:33:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/304/2009 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 września 2009 roku dotyczącej wyboru przedstawicieli Gminy Krokowa do Stowarzyszenia "Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka" Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:32:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parszczyce, gm Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:28:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2011 w sprawie: wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Lisewie, obręb Krokowa, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:27:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2011w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Wierzchucinie, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:25:01 dodanie dokumentu
2011 Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:12:53 usunięcie dokument
1.Odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:05:44 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2012 rok Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:04:25 dodanie dokumentu
Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:02:14 edycja dokumentu
Odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-19 09:00:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:13:00 dodanie dokumentu
Nr IV/25/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 –- 2025 Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:11:10 edycja dokumentu
Nr IV/25/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 –- 2025 Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:10:51 edycja dokumentu
Nr IV/24/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2011 rok Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:10:43 edycja dokumentu
Nr IV/25/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -– 2025 Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:04:39 dodanie dokumentu
Nr IV/25/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 –- 2025 Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:04:23 dodanie dokumentu
Nr IV/24/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2011 rok Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:03:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 23:00:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 22:17:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 22:17:14 usunięcie załacznika
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 22:15:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/23/2010 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-08 22:06:06 dodanie dokumentu