Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2012- 2016 Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:07:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobieńczyce na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości. Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:05:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych. Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:04:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji gminnych Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:04:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom z terenu Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 Dariusz Kaleta 2012-05-17 09:02:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2012rok Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:19:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/175/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku dotyczącej ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku. Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:17:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/174/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 451/1 położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa " Rybaczówka" Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/173/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Parszkowo ? Kłanino , gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:15:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/172/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej funkcjonującej w Sławoszynie i zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej w części dotyczącej lokalizacji Filii w Sławoszynie. Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:13:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/171/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej funkcjonującej w Karlikowie i zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej w części dotyczącej lokalizacji Filii w Karlikowie. Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:12:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/170/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:11:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/169/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:03:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/168/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/167/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat Dariusz Kaleta 2012-05-16 12:00:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/166/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 3 lat Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:58:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/165/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:56:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno , gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:52:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:52:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/158/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:49:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/157/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:45:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:43:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:43:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/155/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Anny Zymni do udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wniosku Walerii Krzynowek Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:41:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:39:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:38:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:37:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:28:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/152/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:27:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/151/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:26:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2011- 2016 Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:24:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat; Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:21:56 dodanie dokumentu
Uchwała XV/148/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/147/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:11:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:09:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku. Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:09:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:07:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2012 na obszarze gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-05-16 11:04:17 dodanie dokumentu