Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Dariusz Kaleta 2012-03-01 19:43:33 usunięcie dokument
Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST Dariusz Kaleta 2012-03-01 19:43:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:39:28 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy Krokowa ul. Szkolna 2 84-110 Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:39:13 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:38:55 dodanie dokumentu
Zał. 1 - Kwestionariusz osobowy Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:37:17 dodanie dokumentu
Zał. 2 - Oświadczenie Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:37:01 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:36:34 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:36:18 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:35:59 dodanie dokumentu
Zał. 1 - Kwestionariusz osobowy Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:35:29 dodanie dokumentu
Zał. 2 - Oświadczenie Dariusz Kaleta 2012-02-26 12:35:12 dodanie dokumentu
Rysunki niektórych planów w wersji jpg Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:56:35 edycja dokumentu
Rysunki niektórych planów w wersji jpg Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:56:03 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO WYBUDOWANIA I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:46:00 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO WYBUDOWANIA I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:45:02 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi BRZYNO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:36:55 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO WYBUDOWANIA I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:35:18 dodanie dokumentu
x Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:34:07 usunięcie dokument
x Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:34:04 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi MINKOWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:32:50 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi BRZYNO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:32:35 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi BRZYNO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:26:53 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi MINKOWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:24:03 usunięcie załacznika
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi MINKOWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 22:22:58 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi MINKOWICE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:43:08 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:39:47 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:39:36 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:39:27 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi LUBKOWO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:28:25 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi WIERZCHUCINO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:20:49 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 451/1 położonej w obrębie Żarnowiec, Gmina Krokowa - "Rybaczówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 21:13:03 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 19:48:28 edycja dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Kaleta 2012-02-19 17:58:18 dodanie dokumentu
Uwarunkowania załącznik graficzny nr 2 Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:49:22 dodanie dokumentu
Kierunki zagospodarowania przestrzennego załącznik graficzny nr 1 Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:48:43 dodanie dokumentu
Tekst studium Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:28:29 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa, zostało zatwierdzone uchwałą nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:24:45 dodanie dokumentu
Protokół nr XIV/2011 z przebiegu obrad XIV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 25.10.2011r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:19:14 edycja dokumentu
Protokół nr XV/2011 z przebiegu obrad XV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 30.11.2011 r. Dariusz Kaleta 2012-02-19 15:19:05 edycja dokumentu